Keylogger

Keylogger to jedna z form cyberprzestępczości. Wykorzystywana jest do przechwycenia aktywności użytkownika w sieci. To przejęcie bez wiedzy użytkownika jego aktywności w sieci przy użyciu klawiatury. Dlaczego może być groźny? Zobacz. Przeczytaj cały wpis dot. Keylogger

Konwersja

W kontekście marketingu internetowego i analizy danych, konwersja oznacza pożądaną akcję lub cel, który użytkownik podejmuje na stronie internetowej lub […] Przeczytaj cały wpis dot. Konwersja