Rejestr WHOIS a Twoja prywatność

WHOIS to powszechnie dostępny, publiczny rejestr zawierający informacje o wszystkich domenach danego typu (np. polskich, europejskich etc.). Zazwyczaj Twoje dane abonenta w rejestrze WHOIS są utajnione, o ile jesteś osobą fizyczną a jawne w wypadku osób prawnych lub podmiotów nieposiadających osobowości prawnej.

Co to jest WHOIS

WHOIS to powszechnie dostępna baza, zawierająca informację o domenach internetowych oraz ich abonentach. Szczegółowy zakres tych informacji różni w zależności od poszczególnych rejestratorów (ang. – registratrów), czyli, w uproszczeniu, może być różny dla różnych końcówek domenowych. W zależności od zasad panujących w rejestrze określonej końcówki domenowej – zapytanie do WHOIS może zwrócić różny zakres informacji.

Publicznie dostępny rejestr WHOIS sprzyja wiarygodności. Pozwala sprawdzić datę ważności domeny – np. w celu jej przejęcia, pozwala też na ustalenie właściciela – o ile jest on ujawniony. Rejestr pozwala też sprawdzić, dlaczego danej domeny nie można zarejestrować – czy jest w okresie kwarantanny, czy jest zajęta, czy też zarezerwowana.

Zawartość WHOIS

  • nazwę rejestratora
  • nazwę abonenta domeny
  • adres korespondencyjny abonenta
  • adres e-mail abonenta
  • datę rejestracji
  • datę ostatniej aktualizacji
  • adresy serwerów nazw (DNS), na które kieruje domena
  • liczbę sprawdzeń domeny w rejestrze
  • aktualny status domeny (np. zarejestrowana / zarezerwowana)

Zakres tych informacji bywa różny, zależnie od podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie głównego rejestru danej domeny. Najczęściej ograniczone jest wyświetlanie informacji ujawniającej dane osobowe abonentów, będących osobami fizycznymi.

Znajdź łatwo dobrą domenę

Świetna szukarka atrakcyjnych nazw domenowych

Domeny polskie NASK

Dla większości naszych klientów najważniejsze są zasady obowiązujące w odniesieniu do domen .pl, a więc obsługiwanych przez NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). W tym wypadku ujawniane są informacje o abonentach niebędących osobami fizycznymi, czyli np. o spółkach kapitałowych. Osoby fizyczne, nawet prowadzące działalność gospodarczą, mają dane osobowe ukryte. Mogą one zostać ujawnione na podstawie zgody abonenta.

Domeny zagraniczne

W tym wypadku instytucją właściwą jest EURID. Zgodnie z najczęściej przyjmowaną, wynikającą z RODO/GPDR polityką – ujawniane są dane firm, natomiast nie są ujawniane dane osób fizycznych.

Domyślnie wszystkie domeny, które rejestrujesz za naszym pośrednictwem, będą mieć ukryte Twoje dane osobowe w rejestrach WHOIS, w wypadku domen PL i EU.

Za każdym razem przed rejestracją domen innych typów, tj. światowych, egzotycznych, nTLD zalecamy sprawdzenie, jaki zakres danych jest uwidaczniany przez dany rejestr – tu postępowanie może się znacznie różnić.