Installatron – Kopie zapasowe, Aktualizacje, Powiadomienia

Moduł Moje Aplikacje / Installatron to szeroki zestaw aplikacji i narzędzi do zarządzania nimi. Aby pomóc Ci korzystać z niego w sposób łatwy i przyjemny, w tym poradniku omawiamy niniejsze kwestie:

Korzyści z poprawnego stosowania modułów kopii zapasowej:

 1. Dodatkowe źródło backupu w razie awarii — zawsze zachęcamy klienta do posiadania swoich, kopii zapasowych. Nie zawsze będzie możliwe odtworzenie poprawnego działania strony z kopii serwerowej. 
 2. Łatwość w przywróceniu kopii — kopie przywraca się w kilku kliknięciach, w odróżnieniu od kopii serwerowej
 3. Możliwość tworzenia kopii w dowolnej chwili — w odróżnieniu od kopii serwerowej wykonywanej raz dziennie.
 4. Włączone powiadomienia informują nas o zmianach przeprowadzonych na naszych strona jak aktualizacje czy backupu oraz o możliwości wykonania aktualizacji. Zaleca się pozostawić powiadomienia aktywne.

Ad.1: Kopie zapasowe

Manager Aplikacji Installatron umożliwia tworzenie kopii ręcznych i automatycznych dla wybranej aplikacji. Zarządzać kopiami możemy poprzez wybranie zakładki Moje aplikacje / Lista kopii zapasowych.

Kopie zapasowe Installatron są wykonywane zarówno dla bazy danych jak i plików danej aplikacji, w stosunku 1:1, co oznacza, że przywrócony zostanie pełen obraz strony z wybranej daty. Można jednak zdefiniować jakie pliki i tabele mają znajdować się kopii zapasowej. Należy wybrać Daną aplikację / Edycja, następnie zakładkę Pliki i Tabele, a finalnie oznaczyć odpowiednie pola:

Rodzaje kopii

Installatron posiada kilka typów kopii zapasowej w zależności od zapotrzebowań. Kopie dzielimy na:

 • Kopie ręczne
 • Kopie automatyczne — przed aktualizacją
 • Kopie automatyczne — cykliczne (z harmonogramem)

Kopia ręczna

1. Wybór aplikacji Kopię ręczną aplikacji tworzymy przyciskiem kopii zapasowej przy nazwie aplikacji.


2. Tworzenie kopii — W panelu wybieramy lokalizację (domyślnie appliacation_backups) oraz podajemy nazwę kopii (Label). Kopie ręczne nie są nadpisywane, przez co dodatkowo generują każdorazowo zajętość dyskową.

Kopie automatyczne — przed aktualizacją

Kopie automatyczne przed aktualizacją nie są nadpisywane, przez co dodatkowo generują zajętość dyskową. Są wykonywane przed każdą aktualizacją wybranego modułu w zależności od zadeklarowanych ustawień. 

Kopie automatyczne — cykliczne

Kopie automatyczne cykliczne służą do wykonywania backupu aplikacje na życzenia klienta w określonym odstępie czasu — harmonogramie. Kopie automatyczne są nadpisywane, przez co nie generują dodatkowo zajętości dyskowej, po kolejnym cyklu uruchomienia, w odróżnieniu od poprzednich typów kopii. Możemy wybrać jeden z kilku odstępnych harmonogramów: dziennych, tygodniowych, miesięcznych. Nie ma tutaj dodatkowych zaleceń, klient definiuje harmonogram zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami.
Przykładowy harmonogram:

Jeżeli ustawimy:
3 – dzień — robi kopię codziennie, trzyma 3 kopie do 3 dni wstecz
2 – tydzień — robi kopię co tydzień, trzyma 2 kopię do 2 tyg. wstecz.
1 -miesiąc — robi kopię raz w miesiącu, trzyma 1 kopię do miesiąca wstecz.

Łączna ilość kopii: 6
Po zakończeniu zadeklarowanego cyklu kopii każda kolejna kopia zostaje nadpisana. Jeżeli brakuje odpowiedniej ilości kopii zapasowych, skontaktuj się bezpośrednio z działem technicznym pod adresem wsparcie@cyberfolks.pl

Kopie serwerowe

W przypadku kiedy nie mamy odpowiedniej kopii zapasowej Installatron, należy skorzystać z kopii serwerowej. Kopie wykonywane są zgodnie z harmonogramem ujętym w specyfikacji danego pakietu.

Link do poradników dotyczących przywracania kopii serwerowych:

Przywracanie kopii

Kopię zapasową można przywrócić z zakładki Moje kopie zapasowe / Przywróć kopię.


Kopię możemy przywrócić do interesującej instalacji lub do nowej lokalizacji i bazy danych.


Poniżej w ustawieniach niestandardowych możemy zdefiniować własną bazę danych oraz zmienić ogólne ustawienia aplikacji jak login, mail hasło administratora czy ustawienia aktualizacji, powiadomień.

Lokalizacja kopii

Kopie zapasowe Installatron zapisywane są w katalogu application_backups/ w katalogu głównym użytkownika. Do poprawnego odczytania kopii przez Installatron potrzebny jest też katalog .appdata/ w którym zapisywane są informacje o instalacji danej aplikacji oraz powiązanych z nią kopiach. Jeżeli danej kopii zapasowej nie widać na liście aplikacji Installatron, prosimy o kontakt z działem technicznym.

Ustawienie domyślne dla lokalizacji kopii (application_backups):


Można zmienić lokalizację kopii zapasowej celem oszczędzania przestrzeni dyskowej. W poradniku poniżej opisano jak skorzystać z usługi Storage_

Kopię można też przetrzymywać na innych zewnętrznych usługach: Dropbox, Webdev, Google Drive, Amazon s3. Rackspace Cloud lub na dowolnym urządzeniu/ serwerze z dostępem do FTP, SFTP.

Usuwanie kopii

Kopie zapasowe kasujemy z poziomu zakładki Moje aplikacje / Moje kopie zapasowe / Skasuj.


Ad.2: Aktualizacje

Można zdefiniować co może zostać automatycznie aktualizowane:

Aplikacja
Pluginy (wtyczki)
Motywy (szablony)


Jeżeli opcje automatycznej aktualizacji zostaną włączone, zalecamy pozostawienie opcji tworzenia automatycznej kopii zapasowej. Kopie zapasowe nie są nadpisywane i będą każdorazowo generować zajętość dyskową.


Zostanie wyświetlona lista modułów do aktualizacji: wersja CMS, pluginów i motywów.


Na końcu również zostaniemy poproszeni o zdefiniowanie czy ma zostać wykonana kopia zapasowa przed aktualizacją. Zdecydowanie zalecamy wykonie kopii zapasowej.

Ad.3: Powiadomienia

Powiadomienia dotyczą różnych akcji dokonywanych na stronie, automatycznie lub ręcznie przez klienta. Lista czynności jest przedstawiona pod spodem, można wybrać, w jakim zakresie mogą być obsługiwane powiadomienia. Jeżeli powiadomienia mają zostać całkowicie wyłączone, dla danej aplikacji, należy wybrać opcję: „Pozwól mi wybrać, które powiadomienia zostaną wysłane, a następnie odznaczyć wszystkie powiadomienia z listy”.

Uwaga!: nie da się wyłączyć powiadomień dla wszystkich aplikacji jednocześnie. Trzeba operację ponowić ręcznie dla każdej aplikacji z osobna.

Powiadomienia są rozsyłane na adres email administratora, przypisany w panelu Direct Admin / Ustawienia / email administratora.

Porady od _Folksów!:

 • Wykonuj kopię zapasową ręczną: przed każdą istotną zmianą na stronie oraz po zakończeniu prac, gdzie było wprowadzonych sporo zmian. Nie zawsze stan kopii serwerowej pozwoli na odtworzenie stanu prac sprzed awarii. 
 • Usuwaj zbędne kopie:  zapobiegnie to nadmiernej zajętości przestrzeni dyskowej. Możesz też wybrać opcję kopii zewnętrznej. 
 • Wykonuj kopie cyklicznie: dobrą praktyką jest też posiadanie swojej kopii cyklicznej. Są one nadpisywane, a stanowią dodatkowe koło ratunkowe w przypadku problemów za kopią serwerową.
 • Aktualizuj aplikacje, pluginy, motywy regularnie, ale z głową: pozostawienie ustawienia automatycznej aktualizacji bez nadzoru może uszkodzić stronę! Wykonywanie systematycznych aktualizacji jest konieczne dla zachowania bezpieczeństwa aplikacji, natomiast przed wykonaniem takiej operacji należy wykonać dodatkowy backup i upewnić się, że aktualizacja nie spowoduje awarii strony. Najlepiej wykonywać kluczowe aktualizacje ręcznie, po zapoznaniu się z listą zmian i wymagań danej aplikacji.   

FAQ Pytania i odpowiedzi

Jeżeli nie działa żadna kopia ręczna, spróbuj przywrócić kopię zapasową serwerową.

Jeżeli ręcznie dodałeś w katalogu application_backups plik z kopią zapasową, zgłoś się do działu obsługi technicznej z prośbą o zaimportowanie kopii do Installatron.

Zgłoś się do działu obsługi technicznej z prośbą o tymczasowe zwiększenie przestrzeni dyskowej. Następnie ponów przywracanie kopii. Po zakończeniu operacji usuń zbędne kopie. Można też mieniać lokalizację kopii zapasowych w tym korzystać z zewnętrznych usług do przetrzymywania plików.

Tak, są konieczne celem zachowania bezpieczeństwa i stabilności działania strony. Wybór automatycznej aktualizacji może jednak spowodować uszkodzenie strony. Należy „pilnować” swoich aplikacji i regularnie dokonywać niezbędnych aktualizacji, kopii, poprawek, zmian ustawień serwera zgodnie z ich specyfikacją.

Każda aktualizacja wiąże się z ryzykiem awarii danych modułów. Przed wykonaniem aktualizacji należy wykonać kopię i zapoznać się z dokumentacją systemu i aktualizowanych modułów.

Powiadomienia Installatron przychodzą na głównego maila administratora podanego w Ustawieniach Direct Admin / Mail Administratora. W tej sytuacji można zmienić adres e-mail lub wyłączyć powiadomienia z poziomu Moje aplikacje / Edytuj / Powiadomienia. Nie można wyłączyć powiadomień jednocześnie dla wszystkich aplikacji.

installatron-kopie-zapasowe-aktualizacje-powiadomienia
>
Katarzyna Kuzdrowska