Installatron – Klon, Staging, Synchronizacja

Moduł Moje Aplikacje / Installatron to szeroki zestaw aplikacji i narzędzi do zarządzania nimi. Aby pomóc Ci korzystać z niego w sposób łatwy i przyjemny, w tym poradniku omawiamy niniejsze kwestie:

W tym poradniku zostaną omówione:

Pojęcia:

 • Domena produkcyjna (prod, A) — domena, na której utrzymywana jest główna strona www.
 • Domena developerska (dev, B) — domena gdzie zostanie utworzone środowisko testowe (Klon, Staging).
 • Klonowanie — przenoszenie zawartości plików strony i bazy na nową domenę.
 • Staging – klonowanie zawartości za pomocą synchronizacji między domeną dev -> prod lub prod -> dev.
 • Subdomena — Subdomena to część domeny, która znajduje się przed główną nazwą domeny. Można ją traktować jako osobną sekcję lub podkatalog w hierarchii struktury domen.

Korzyści ze stosowania opcji Klonowania i Staging:

 1. Szybka poprawa nazwy domeny w aplikacji, bez konieczności edycji z poziomu bazy danych i plików.
 2. Szybkie tworzenie nowych środowisk testowych bez konieczności ręcznej migracji.
 3. Możliwość synchronizacji zmian między jednym a drugim środowiskiem bez ręcznego importowania plików, baz danych.
 4. Bezpieczne testowanie zmian i oddzielenie środowisk produkcyjnych od środowisk testowych.

Ad.1: Tworzenie subdomeny testowej

Na potrzeby nowego środowiska potrzebna będzie subdomena testowa. Można taką subdomenę utworzyć na kilka sposobów:

1. Subdomena w domenie głównej

 • Za pomocą opcji Dodaj domenę — Tworzy się nowa oddzielna domena z oddzielną strefą DNS i katalogiem, co zapewnia odseparowanie od domeny produkcyjnej. Dodajemy domenę wg wzoru: dev.mojadomena.pl. Wzór ścieżki do katalogu: /domains/dev.nazwadomeny.pl/public_html/
 • Za pomocą opcji Zarządzanie subdomenami — Tworzy się podkatalog w domenie głównej, ze wspólną strefą DNS. Mogą występować konflikty w działaniu i konfiguracji aplikacji ze względu na plik konfiguracyjny .htaccess. Subdomenę dodajemy wg wzoru: dev. Wzór ścieżki do katalogu: /domains/nazwadomeny.pl/public_html/dev

2. Subdomena w domenie cfolks.pl

 • Za pomocą opcji Dodaj domenę — Tworzy się nowa oddzielna domena z oddzielną strefą DNS i katalogiem, co zapewnia odseparowanie od domeny produkcyjnej. Dodajemy domenę na zwór: dev.cfolks.pl.

Jak dodać domenę objaśniono w poradniku

Ważne!: Pamiętaj, że każda nowo utworzona subdomena lub domena ma swój określony czas propagacji DNS. W przypadku utworzenia subdomeny dla domeny z istniejącą strefą DNS czas propagacji może potrwać do 4h (domyślny czas TTL domeny). W przypadku zmiany strefy DNS propagacja DNS może potrwać do 24H. Jeżeli czas nagli, można rozpocząć pracę na dominie z pominięciem czasu propagacji edytując plik hosts zgodnie z poradnikiem.

Ad.2: Klonowanie aplikacji

Do czego możemy wykorzystać funkcję klonowania aplikacji:

Do zmiany nazwy domeny dla naszej aplikacji — w wielu przypadkach aplikacji, zwłaszcza WordPress, do zmiany nazwy domeny jest potrzebna zmiana wszystkich adresów tzw. Site URL i Home URL w bazie danych. Jest to proces skomplikowany i wykonywany ręcznie, może uszkodzić stronę. Nie wystarczające jest też przepięcie katalogu strony (katalog domeny) czy zmiana w plikach konfiguracyjnych wp-config.php. Zalecamy wtedy przeniesienie zawartości Aplikacji z domeny A na domenę B przy pomocy opcji klon.

Do tworzenia środowisk testowych — niekiedy potrzebujemy przenieść naszą aplikację w celu dokonania analizy błędów, wykrywania defektów i debbugowania, przeprowadzenia testów nowych modułów, bez uszkodzenia środowiska produkcyjnego lub poprostu zaplanować zmianę treści na śtronie. Środowiska testowe chronią przed awatią strony pordukcyjnej.

Jak sklonować aplikację opisano w poradniku

Jeżeli nie widać Twojej aplikacji na liście, możesz ją spokojnie zaimportować poprzez opcję: Moje aplikacje / Lista aplikacji / Import / Import lokalny.

Przed wykonaniem klonowania upewnij się, że:

 • Posiadasz odpowiednią domenę testową i czy jest ona poprawnie skonfigurowana, odpowiada z naszych serwerów.
 • Czy katalog domeny dev jest pusty (domyślny public_html). Ścieżkę do katalogu można sprawdzić z poziomu Direct Admin/ Przypisz katalog domeny.
 • Posiadasz kopię zapasową domeny produkcyjnej.
 • Sprawdźmy, czy zgadzają się ustawienia PHP dla obu domen: Wersja PHP i Parametry PHP.

Pomocne poradniki:

Ad.3: Staging Site

1. Wybór domeny — Z listy Moje aplikacje wybieramy domenę produkcyjną. Używamy opcji Klon.


2. Tworzenie Staging — Aby utworzyć środowisko testowe, należy użyć opcji Klon / Create a Staging Site.


Poniżej w ustawieniach niestandardowych możemy zdefiniować własną bazę danych oraz zmienić ogólne ustawienia aplikacji jak login, mail hasło administratora czy ustawienia aktualizacji, powiadomień.

3. Gotowe środowisko — Zostanie utworzony duplikat strony pod wskazaną domeną testową, oznaczony graficznie zacieniowanym polem. Środowiska Staging są wykluczone z indeksowania (np. w przypadku WordPress ta opcja powinna być aktywna: Kokpit / Ustawienia / Czytanie / „Poproś wyszukiwarki o nieindeksowanie tej witryny”).


4. Logowanie i zarządzanie — Środowisko Staging jest kopią 1:1. Dane do logowania są takie same jak w przypadku domeny produkcyjnej. Jeżeli aplikacja miała niestandardową ścieżkę do logowania, opcja automatycznego logowania przez Installatron może być dalej niedostępna. Zarządzanie aplikacją jest takie samo jak dla pozostałych instalacji: backupy, powiadomienia, aktualizacje, usuwanie.

Ad.4: Synchronizacja

Z poziomu Installatron synchronizacja może być obustronna: prod -> dev lub dev -> prod, w zależności, z której domeny chcemy przenieść zawartość.

Synchronizacji mogę podlegać zarówno pliki (wszystkie lub wybrane) i baza danych (cała lub wybrane tabele) wskazane na liście.

Przeniesienia danych dokonuje się poprzez opcję Synchronizacja. Ważne: proszę sprawdzić kierunek synchronizacji – Aplikację z której przenosimy dane (Źródło) oraz docelową aplikację (Przeznaczenie).

Kierunek synchronizacji

5A.  Synchronizacja między wersjami dev -> prod — Synchronizację rozpoczynamy opcją „Synchronizuj na domenie produkcyjnej A”


Ważne!: Synchronizację wykonuje się od Źródła (domeny testowej B) do Przeznaczenia (domeny produkcyjnej A ). Dla każdej synchronizacji można wybrać jakie pliki i tabele mają zostać poddane nadpisaniu.5B. Synchronizację między wersjami prod -> dev —  Synchronizację rozpoczynamy opcją „Synchronizuj na domenie testowej B”


Ważne!: Synchronizację wykonuje się od Źródła (domeny domeny produkcyjnej A) do Przeznaczenia (domeny testowej B).Dla każdej synchronizacji można wybrać jakie pliki i tabele mają zostać poddane nadpisaniu.


Przed synchronizacją system zapyta o wykonanie kopii Installatron. Zalecane jest wykonanie kopii.


Ważne!: Przed wykonywaniem zmian na wersji developerskiej warto wprowadzić sklep produkcyjny w tryb konserwacji, aby nie wpadły nowe zamówienia. Zmiany w tabelach zamówień mogą zostać nadpisane w zależności od danego CMS. Dla WordPress tabele współdzielą informacje o zamówieniach i innych zawartościach stron. Nie będzie zatem możliwości z przyczyn konstrukcji samej bazy danych, aby dokonać synchronizacji bez nadpisania zamówień, w zależności od danego CMSa. Struktury bazodanowe mogą się różnić w innych systemach. 

Staging WordPress a Staging Site  Installatron różnice

W pakietach WooCommerce dostępny jest nasz autorski WordPress Staging, stworzony tylko na potrzeby systemów o partych o CMS WordPress. Ich główne różnice to:

 • Sposób synchronizacji: Synchronizacji podlegają wszystkie pliki lub cała baza bez podziału na wybrane katalogi/pliki czy tabele. Trzeba koniecznie pamiętać o przełączeniu sklepu w tryb konserwacji przed przystąpieniem do prac na wersji developerskiej.
 • Zarządzanie wersjami PHP
 • Zarządzanie Pluginami: możliwość włączania/ wyłączania/ aktualizacji wybranych pluginów.
 • Generowanie środowiska: nowe wersje Staging tworzone są na losowanych domenach systemowych.
 • Łatwość w obsłudze: Mechanika prostsza w stosunku do Installatron/ Staging Site .

System Installatron / Staging Site jest dostępny na wszystkich pakietach z nowej oferty.

Porady od _Folksów!

 • Zastosowanie: Staging Site zalecany jest w momencie kiedy musi wprowadzić spore zmiany na naszym środowisku produkcyjnym, lub potrzebujemy wykonać niezbędne testy aplikacji. Ma to uchronić środowisko produkcyjne przed potencjalną awarią.
 • Propagacja subdomeny: Pamiętaj że każda nowo stworzona subdomena potrzebuje czasu na aktualizację rekordów DNS. Jeżeli chcesz pominąć czas propagacji, możesz edytować plik hosts na swoim urządzeniu podając nazwę subdomeny i aktualny adres IP serwera.
 • Prace serwisowe:  Wprowadzajmy środowisko produkcyjne w tryb prac serwisowych (konserwacji) celem uniknięcia duplikacji zamówień lub innych awarii podczas wprowadzania zmian między środowiskami.
 • Kierunek synchronizacji: Zawsze sprawdzajmy, czy zgadza się kierunek Synchronizacji (Źródło i Przeznaczenie). Kierunek zależy od tego,czy chcemy przenieść dane z wersji testowej na produkcyjną, czy odwrotnie.
 • Backup: Przed wykonaniem synchronizacji wykonujmy kopie ręczne z poziomu Installatron.
 • Szlifowanie umiejętności: Jeżeli obawiasz się, że opisane procesy w poradniku są zbyt złożone – bez obaw. Stwórz testowe domeny z czystymi aplikacjami i przećwicz tworzenie, backupowanie i synchronizowanie przed rozpoczęciem prac na domenie produkcyjnej.

FAQ Pytania i odpowiedzi

Sprawdź ponownie, czy ustawienia dla Wersji PHP i Rozszerzeń i Parametrów PHP są takie same jak dla domeny produkcyjnej. Sprawdź też katalog główny domeny i jego uprawnienia.

Każda nowa utworzone subdomena lub domena ma swój określony czas propagacji DNS. Czas ten jest zależny od ustawień TTL domeny. Propagację można pominąć edytując plik hosts na urządzeniu.

Synchronizacji poddawane są zarówno pliki jak i baza danych lub jedno z dwóch wybranych. Jeżeli nie wybierzemy odpowiedniej opcji synchronizacji, właściwego pliku lub tabeli, zmiany mogą zostać nieprzeniesione.

Przed wykonaniem synchronizacji jest zalecane wykonanie kopii zapasowej. Opcja wykonania kopii jest dostępna na dole panelu przed synchronizacją. Jeżeli z jakiś powodów nie udało się wykonać kopii w Installatron, pozostaje jeszcze opcja kopii serwerowej.

Przed wykonaniem synchronizacji jest zalecane wykonanie kopii zapasowej. Opcja wykonania kopii jest dostępna na dole panelu przed synchronizacją. Jeżeli z jakiś powodów nie udało się wykonać kopii w Installatron, pozostaje jeszcze opcja kopii serwerowej.

Nie, środowiska klonowane z opcją Staging Site wykluczają z indeksowania aplikacje.

Systemy CMS są dosyć złożone i nie zawsze da się poprawnie przenieść zawartość między różnymi domenami. Często licencje systemów CMS lub ich modułów ograniczone są do danej domeny. Licencja może nie obejmować zmiany nazwy domeny. Zmianie może też ulegać połączenie z zewnętrznym API modułów. Moduł Installatron to jedynie narzędzie wspierające proces zarządzania CMS, niegwarantujące 100% funkcjonalności po sklonowaniu aplikacji.

Te serwery posiadają tylko jedną aplikację w licencji Installatron. Celem rozszerzenia licencji skontaktuj się z działem Płatności.

installatron-klon-staging-synchronizacja
>
Katarzyna Kuzdrowska