Jak zmienić wersję PHP domeny?

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel
WebAsWebAs

Jeśli chcesz zmienić wersję PHP dla domeny, możesz wykonać to za pomocą jednego z dwóch sposobów:

  • poprzez opcję dostępną w panelu administracyjnym hostingu
  • poprzez plik .htaccess

Poniżej opisaliśmy oba sposoby.

Opcja 1 – Zmiana wersji PHP w panelu administracyjnym hostingu

Zapraszamy do zapoznania się z wideo – Jak ZMIENIĆ wersję PHP dla konkretnej domeny w DirectAdmin

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego
2. Wybierz dowolną domenę
3. W dziale „Serwer WWW i domeny” wybierz „Wersja PHP dla domen”


4. Następnie dla wybranej domeny wybrać wersję PHP i potwierdzić klikając „Ustaw”


Gotowe! Zmiany będą widoczne do 5 minut.

Opcja 2 -Zmiana wersji PHP w pliku .htaccess

Zapraszamy do zapoznania się z wideo – Jak zmienić wersję PHP w pliku .htaccess

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz ustawić wersji PHP w opcji dostępnej w panelu hostingu, możesz wykonać zmianę również w pliku .htaccess:

1. Zaloguj się do panelu administratora
2. Wybierz opcję „Menadżer plików” w górnym menu

3. Przejdź do katalogu domains, następnie do katalogu z nazwą domeny, w której chcesz zmienić wersję PHP i public_html przykład (domains/nazwadomeny.pl/public_html)
4. Wybierz opcję edycji pliku .htaccess lub jeśli go nie ma: „Utwórz nowy plik” o nazwie „.htaccess”

5. W opcji edycji pliku wpisz jedną z podanych linii dla wybranej wersji PHP, a następnie kliknij „Zapisz”:
dla PHP 5.6 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php56 php
dla PHP 7.0 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php70 php
dla PHP 7.1 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php71 php
dla PHP 7.2 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php72 php
dla PHP 7.3 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php73 php
dla PHP 7.4 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php74 php
dla PHP 8.0 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php80 php
dla PHP 8.1 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php81 php
dla PHP 8.2 dodaj: AddHandler application/x-httpd-php82 php

Gotowe! Po zapisaniu pliku wersja PHP dla domeny zostanie zmieniona.

Pamiętaj, że zmiana wersji PHP z poziomu panelu administracyjnego czy pliku .htaccess nie zmienia wersji dostępnej w CLI- wersję PHP w CLI zmienisz zgodnie z instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zmienic-wersje-php-w-cli/

Na serwerach WWW, działających w oparciu o server_Panel dostępne są interpretery PHP w wersji 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2.

Domyślną wersją jest wersja 7.4. Jeśli chcesz skorzystać z innej wersji środowiska PHP możesz zrobić to z poziomu server_Panelu.

Po zalogowaniu do panelu otwórz kolejno zakładki:

Panel » Serwer www » Lista adresów WWW

Następnie przy wskazaniu, dla którego chcesz zmienić wersję php, klikamy na PHP

a następnie -> Wybór Wersji , klikamy na wersję jaka nas interesuje i na koniec klikamy Zapisz na dole strony.

Na koniec, na dole strony klikamy ZAPISZ

Istnieje również alternatywny sposób zmiany wersji:

Przeciążenie typu w plikach „.htaccess”

Jeśli chciałbyś aby skrypty PHP (pliki z rozszerzeniem *.php) w wybranym katalogu Twojej strony były interpretowane przez inną wersję PHP możesz wymusić to w pliku „.htaccess”. W tym celu umieść w nim następujący zapis:

Dla wersji PHP 8.0 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php80
</Files>

Dla wersji PHP 7.4 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php74
</Files>

Dla wersji PHP 7.3 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php73
</Files>

Dla wersji PHP 7.2 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php72
</Files>


Dla wersji PHP 7.0 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php70
</Files>


Dla wersji PHP 5.6 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php56
</Files>


Dla wersji PHP 5.4 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php54
</Files>


Dla wersji PHP 5.3 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php53
</Files>


Dla wersji PHP 5.2 zawartość pliku .htaccess powinna być następująca:

<Files *.php>
 ForceType application/x-httpd-php52
</Files>

Jeśli chcesz zmienić wersję PHP dla wybranej domeny i posiadasz hosting w Panelu WebAs możesz zmienić PHP w obrębie konkretnej domeny, aby to zrobić:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
  2. Po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”.
  3. Wybierz zakładkę Hosting.
  4. Kliknij w przycisk „Zaloguj do WebAs”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem.
  5. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Usługi > Domeny i kliknij na daną domenę.
  6. Następnie przejdź do sekcji PHP i wybierz z listy rozwijanej wersję PHP, która Cię interesuje.
  7. Po wykonaniu zmian kliknij ZAPISZ FORMULARZ.
jak-zmienic-wersje-php-domeny
>
Magdalena Pietraszek