Jak zmienić wersję PHP w CLI?

Domyślnie w cli ustawiona jest wersja PHP 7.4. Jeśli do operacji na swoim koncie z poziomu SSH potrzebujesz korzystać z wyższej wersji PHP, możesz ustawić wyższą wersję w pliku .bashrc. W tym celu:

1. Zaloguj się do cli (logowanie do SSH opisane jest tutaj: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zalogowac-sie-na-ssh/)
2. Po zalogowaniu otwórz plik .bashrc do edycji, np. za pomocą polecenia:

nano .bashrc

Wyświetlona zostanie zawartość pliku:

3. Przejdź do linii poniżej sekcji „User specific aliases and functions” i dodaj wpis w zależności od wybranej przez Ciebie wersji PHP. Dostępne są dwa rozwiązania:

Sposób 1: Wskazanie ścieżki danej wersji PHP:

PHP 7.0: export PATH=/opt/alt/php70/usr/bin:$PATH
PHP 7.1: export PATH=/opt/alt/php71/usr/bin:$PATH
PHP 7.2: export PATH=/opt/alt/php72/usr/bin:$PATH
PHP 7.3: export PATH=/opt/alt/php73/usr/bin:$PATH
PHP 7.4: export PATH=/opt/alt/php74/usr/bin:$PATH
PHP 8.0: export PATH=/opt/alt/php80/usr/bin:$PATH
PHP 8.1: export PATH=/opt/alt/php81/usr/bin:$PATH

Sposób 2: ustawienie aliasu dla danej wersji PHP:

PHP 7.0: alias php='/usr/local/bin/php70'
PHP 7.1: alias php='/usr/local/bin/php71'
PHP 7.2: alias php='/usr/local/bin/php72'
PHP 7.3: alias php='/usr/local/bin/php73'
PHP 7.4: alias php='/usr/local/bin/php74'
PHP 8.0: alias php='/usr/local/bin/php80'
PHP 8.1: alias php='/usr/local/bin/php81'

Przykładowo:

4. Zapisz plik za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+O, potwierdź klikając ENTER i zamknij edycję pliku CTRL + X
5. Przeładuj konfigurację pliku .bashrc za pomocą polecenia:

. ~/.bashrc

lub wyloguj się i zaloguj ponownie do cli.

Uwaga: Na serwerach VPS oraz serwerach dedykowanych zarządzanych przez nas, wersję PHP dla CLI zmienia się następującą komendą:

PHP 7.0: export PATH=/usr/local/php70/bin:$PATH
PHP 7.1: export PATH=/usr/local/php71/bin:$PATH
PHP 7.2: export PATH=/usr/local/php72/bin:$PATH
PHP 7.3: export PATH=/usr/local/php73/bin:$PATH
PHP 7.4: export PATH=/usr/local/php74/bin:$PATH
PHP 8.0: export PATH=/usr/local/php80/bin:$PATH
PHP 8.1: export PATH=/usr/local/php81/bin:$PATH

Gotowe! Możesz teraz uruchomiać polecenia dla wyższej wersji PHP.

jak-zmienic-wersje-php-w-cli
>
Krzysztof Przybyła