Google Data Studio to morze możliwości, a NPS to jedna z nich. Przygotowując ten wpis sporo poklikałem i wygląda na to, że to pierwsze takie opracowanie na świecie. Pierwsze, omawiające kompleksowo, jak wykorzystać GDS do analiz Net Promoter Score. Niektórzy uważają, że badanie NPS jest zbyt proste, że za mało dokładne… Na LinkedId spotkałem nawet takich, którzy sądzą, że NPS się już „skończył”. Moim zdaniem Net Promoter Score ma się świetnie i może odmienić Twój marketing, zapewniając Ci szybko przewagę nad konkurencją.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest Net Promoter Score?
 • Jak przygotować badanie NPS?
 • Jak Data Studio pomoże Ci bezpłatnie wizualizować wyniki badania NPS?

Net Promoter Score – co to jest?

W uproszczeniu mówiąc – jest to narzędzie oceny lojalności klientów danej firmy. Istnieją badania dowodzące, że wartość NPS jest skorelowana ze wzrostem przychodów w firmie. Uwaga – mówimy o przychodach, niekoniecznie o zyskach.

„Indeed, loyal customers can raise the water level in the bucket: Customers who are truly loyal tend to buy more over time, as their incomes grow or they devote a larger share of their wallets to a company they feel good about. „

Frederick F. Reichheld w Harvard Business Review z grudnia 2003 roku (https://hbr.org/2003/12/the-one-number-you-need-to-grow)

NPS

Współczynnik NPS przybliża nam i pozwala oszacować lojalność, która istnieje pomiędzy konsumentem a marką, dostawcą dóbr i usług. Jest to jednak dość wąskie rozumienie tego wskaźnika. Moim zdaniem NPS należy rozumieć nieco szerzej, jako sposób myślenia o relacjach ze swoimi odbiorcami i sposób pracy, który pozwala transformować organizację (markę) tak, żeby w coraz doskonalszy sposób zaspakajała potrzeby odbiorców.

NPS – definicja. Zasadnicze pytanie.

Zacznijmy jednak od podstawowych zagadnień. Jak definiujemy wskaźnik? Otóż w badaniu NPS zadajemy jedno zasadnicze pytanie.

Fundamentalne pytanie NPS

„Z jakim prawdopodobieństwem poleciłbyś naszą markę znajomemu?”

Zaznacz odpowiedź na skali od 0 (wcale) do 10 (polecę na pewno!)

0 – 1- 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Widziałeś takie pytanie wcześniej? To nie przypadek, że wiele firm stosuje takie badania, po prostu stały się złotym standardem w tej dziedzinie. To dlatego to samo pytanie możesz spotkać na platformie Origin, sprzedającej gry komputerowe, po skorzystaniu z wysyłki kurierskiej, w elektromarkecie online czy też wreszcie – korzystając z naszych usług hostingowych.

Na tak zdefiniowanej skali 0 oznacza absolutny brak chęci polecenia, podczas gdy 10 oznacza maksymalną gotowość do polecania. Proste, prawda? Tylko tyle i… aż tyle!

Bardzo cennym pytaniem uzupełniającym jest pytanie otwarte – prośba o uzasadnienie odpowiedzi. Drzemie w nim ogromny potencjał i do analizy odpowiedzi na to pytanie możemy wykorzystać widzę z poprzednich wpisów:

Net Promoter Score – Jak rozumieć odpowiedzi?

Jeden z najbardziej „magicznych” elementów NPS to sposób interpretacji odpowiedzi na skali. Osoby, które oznaczyły odpowiedzi są klasyfikowane do jednej z trzech kategorii:

OcenaSegment
0-6Wrogowie marki (ang. detractors/terrorists)
7-8Osoby neutralne
9-10Sympatycy marki (ang. promoters)

Jak zatem widzisz, skala jest kompletnie niesymetryczna. Jedynie osoby, które przyznają oceny 9 i 10 są traktowane jako „zadowolone”. Tylko wobec nich marka może powiedzieć: „Ok, udało się!”.

Osoby przyznające ocenę 7 lub 8 to – wydawać by się mogło – osoby dość zadowolone z marki. W metodyce NPS jednak -traktujemy je zaledwie jako osoby obojętne, neutralne. Nie są ani naszymi sympatykami, ani wrogami.

Wrogowie marki – to w nomenklaturze NPS ci, których potrzeb nie udało się zaspokoić i którzy przyznali oceny w zakresie od 0 do 6. To bardzo ważne. Zwróć uwagę, że – w przeciwieństwie do, przykładowo, klasycznej skali Likerta, osoby „za połową” skali, przyznające ocenę 6, wcale nie są uznawane za zadowolone!

Marka musi zatem postarać się mocniej.

Odrobina matmy – poziom podstawowy

Teraz czas na proste działania matematyczne. Aby policzyć wskaźnik NPS bierzemy pod uwagę wszystkie odpowiedzi os sympatyków i wrogów marki, a odrzucamy te neutralne.

UdziałSympatyków = Sympatycy / (Sympatycy + Wrogowie + Neutralni)
UdziałWrogów = Wrogowie/ (Sympatycy + Wrogowie + Neutralni) 
NPS = 100 * (UdziałSympatyków - UdziałWrogów)

Proste, prawda? Do formuły bierzemy tylko dwie grupy. Z punktu widzenia wskaźnika NPS grupa osób neutralnych jest nieważna, ale tak naprawdę są oni istotnym segmentem dla Twojego marketingu. Prawdopodobnie wystarczy niewiele wysiłku, aby tych, co dali 8 przekonać do przejścia na ocenę 9. Działa to też, niestety, w drugą stronę – wystarczy małe „potknięcie”, aby ten, który dał 7 – przeszedł na stronę wrogów.

NPS to zatem procentowy udział sympatyków minus procentowy udział wrogów… Zawsze zatem zawiera się w przedziale od -100 (gdybyś miał samych wrogów) do +100, w wypadku samych sympatyków.

Net Promoter Score nie mierzy efektywności poleceń!

Net Promoter Score to badanie deklaratoryjne, nie mierzy rzeczywistego „polecania”, nie jest elementem pomiaru programów afiliacyjnych w sensie ich rdzennej aktywności.

Ocena 10 wcale nie oznacza, że respondent rzeczywiście poleci nas znajomemu, ani że to zrobił. Oznacza tylko, że deklaruje taką gotowość w mniej lub bardziej anonimowej ankiecie, co nie musi znaleźć potwierdzenia w badaniach behawioralnych.

Ponieważ jednak wykazano istotną korelację pomiędzy przychodami a wynikami NPS – wciąż jest to świetna, użyteczna i przy tym bardzo prosta miara. Pamiętaj tylko o powyższym zastrzeżeniu podczas swojego wnioskowania.

Dwa podejścia do Net Promoter Score – szeregi czasowe i przekrojowe.

Istnieją dwa podejścia do Net Promoter Score i jest to raczej typowe dla wielu rodzajów badań:

Szeregi czasowe

W tym podejściu skupiamy się na regularnym badaniu tego samego segmentu, np. tych samych klientów, albo klientów wykonujących te same czynności – przykładowo analizujemy zawsze NPS po określonej liczbie dni od jakiegoś zdarzenia, albo badamy co pół roku wszystkich klientów i sprawdzamy „ewolucyjnie”, jak obraz zmienia się w czasie.

Szeregi przekrojowe

W tym wypadku badamy w jednym czasie np. wszystkie grupy klientów, albo klientów różnych marek.

W danym momencie możemy porównywać np. klientów, którzy kupowali spodnie z tymi, którzy kupowali buty i np. przekonać się, że oferta butów z naszego sklepu jest skorelowana z lepszymi ocenami NPS.

Zdaniem eksperta…

Piotr Sadowski: Webankieta

Piotr Sadowski

Chief Evangelist i co-owner Webankieta & Startquestion

NPS ma wielu zwolenników i przeciwników. Często jest stosowany niewłaściwie, co tylko utwierdza tych drugich w przekonaniu o jego nieskuteczności. Tymczasem zarzuty wobec NPS-a przeważnie wynikają z braku zrozumienia, do czego służy. Wskaźnik powstał głównie z myślą o pomiarze relacji klienta z marką.

Mówi się, że mierzy ciepłotę uczuć i potencjał rynkowy. Najważniejsze jest to, by Twoja firma stała się klientocentryczna, a jej pracownicy potrafili wejść w buty klienta i zrozumieć jego potrzeby. NPS ewidentnie w tym pomaga, o czym świadczy fakt, jak wiele firm z powodzeniem z niego korzysta.

Google Data Studio i NPS – czyli skąd zebrać dane? Użyj Google Forms!

Google Data Studio nie zbierze danych do badania NPS. To narzędzie raportujące, a badanie NPS wymaga interakcji z użytkownikiem. Data Studio wykorzystamy jako interfejs prezentacji i analizy informacji jakościowych oraz ilościowych.

Dane z badania NPS możesz zbierać przy pomocy różnych narzędzi. Mogą to być, przykładowo:

 • wywiady ustne i ankieta realizowana długopisem na kartce
 • SMS
 • Automatyczne systemy ankietujące przez telefon
 • Klikanie w mailu (np. Redlink świetnie się do tego nadaje)
 • Formularz na stronie

Załóżmy, że wybieramy scenariusz najbardziej klasyczny, czyli będziemy zbierać dane poprzez formularz. Jeśli masz umiejętności programistyczne – przygotujesz go samodzielnie. Przyda nam się to, żeby umiał on zapisywać dane do bazy, albo do pliku csv, choć zdecydowanie rekomenduję Ci bazę danych, ponieważ Google Data Studio może wpiąć się do niej bezpośrednio poprzez gotowy connector MySql. Zaoszczędzisz sobie pracochłonnego tworzenia i wysyłania plików csv.

Google Forms – prosty formularz NPS!

Żeby przeprowadzić badanie NPS nie potrzebujesz praktycznie żadnej płatnej aplikacji. Jeśli nie masz umiejętności programistycznych spokojnie wystarczy Ci system Google Forms, w którym bezpłatnie możesz zbudować nawet dość skomplikowane formularze. Nasz jednak będzie prosty, ponieważ zawrzemy w nim wyłącznie dwa pytania.

Tworzymy formularz i umieszczamy w nim pytania. Pierwsze brzmi: „Z jakim prawdopodobieństwem poleciłbyś naszą markę znajomemu, w skali od 0 (nie polecę) do 10 (polecę na pewno)?”, a drugie – typu tekstowego – dotyczy uzasadnienia.

Google Forms i badanie Net Promoter Score

Możesz oczywiście prosić także o dane identyfikacyjne, w tym miejscu jednak przestrzegam, że raczej obniżą one mocno Twoją konwersję. Pomocą może okazać się przekazanie w zmiennej GET adresu mailowego albo identyfikatora użytkownika, niestety Google Forms nie ma zaawansowanej obsługi parametrów przekazywanych w query stringu, stąd nie będzie to prosta sprawa. W wypadku formularza, który zakodujesz samodzielnie jest to oczywiście możliwe.

Google Sheets – podłączamy się do arkusza kalkulacyjnego Google.

Formularze Google przetwarzają swoje dane i zapisują je w wewnętrznej bazie, a Ty możesz – dla łatwego, późniejszego eksportu, wystawić je sobie także w arkuszu Google Sheets. W ustawieniach formularza wystarczy zaznaczyć opcję, że wyniki mają być zapisane w Arkuszach Google.

Odpowiednią opcję znajdziesz w prawym górnym rogu. Po utworzeniu arkusza automatycznie będzie on zawierał układ pól analogiczny do pytań w Twoim formularzu.

Net Promoter Score – jak zacząć zbieranie danych?

Teraz jedyne Twoje zadanie, to zachęcić Twoich klientów do wystawienia oceny NPS. Z mojego doświadczenia wynika, że średnio co 10’ty poproszony klient zgadza się wystawić ocenę. W moim wypadku połowa z nich pozostawia też odpowiedź opisową. Twoje zadanie polega w tym momencie na zachęceniu klientów do wejścia na adres formularza, który utworzyłeś w Google Forms, aby wypełnili tę krótką ankietę.

Oto kilka pomysłów, kiedy prosić klienta o ocenę:

 • po kilku dniach od realizacji zamówienia,
 • co pół roku, kiedy z Twojej usługi/produktu korzysta się cyklicznie,
 • przy finalizacji procesu reklamacyjnego,
 • krotko po kontakcie z obsługą klienta,
 • po kilku przeczytanych newsletterach,
 • po rozmowie telefonicznej.

Kiedy w Twoim systemie są już dane – czas wreszcie „wypuścić Krakena!”

Google Data Studio – jak je wykorzystać w badaniach NPS?

GDS przyda nam się do kilku rodzajów analiz.

 1. Analiza wyniku NPS w czasie.
 2. Kategoryzacja odpowiedzi opisowych.
 3. Wyświetlanie wszystkich odpowiedzi w podziale na segmenty detraktorów, neutralnych, promotorów.

Zatem podwijamy rękawy i bierzemy się do roboty!

Data Studio i pomiar Net Promoter Score w czasie.

Aby uzyskać elegancki wykres, pokazujący wyniki NPS w czasie, proponuję Ci postępować wg poniższego, sprawdzonego przeze mnie schematu. Najpierw ułatwimy sobie klasyfikację odpowiedzi do odpowiednich segmentów. Wprowadzamy trzy nowe pola, którym nadamy wartości 0 lub 1. Będą nazywać się odpowiednio: Promotor, Neutralny, Detraktor. W tym celu skorzystamy z własnych pól obliczeniowych. Wystarczą nam podstawowe warunki, jakie oferuje GDS.

Google Data Studio - jak dodać własne pole użytkownika?

Na początek klikamy ikonę przy źródle danych i wybieramy opcję Dodaj pole. Teraz tworzymy trzy kolejne pola, które będą przyjmować wartości 0 lub 1, zależnie od tego, do którego segmentu kwalifikujemy respondenta.

Korzystamy tu z warunkowej formuły, omawianej już przy okazji mojego poprzedniego wpisu o Google Data Studio, w którym omawiałem wyrażenia regularne (tzw. regexpy).

Na ilustracji widać wykorzystanie funkcji CASE, oznaczające, że jeśli wartość pola „Jak prawdopodobne jest…” jest 9 lub więcej (w praktyce będzie to 9 lub 10) – pole przyjmie wartość 1. Nazywamy to pole „Promoter”, czyli promotor. Nazwa jest dowolna, natomiast w ten sposób będziemy pamiętać, co to pole oznaczało.

Analogicznie definiujemy kolejne pola, oznaczające segment neutralny i segment detraktorów:

Net Promoter Score - definicja segmentu neutralnego w Google Data Studio
Net Promoter Score - definicja segmentu detraktorów w Google Data Studio

Proste, prawda? Jeśli jednak coś jest dla Ciebie niejasne – pisz w komentarzu, albo łap mnie na LinkedIn – chętnie odpowiem.

Net Promoter Score – główna formuła w Google Data Studio.

No, to teraz najważniejsza formuła. Skoro wiesz już, jak wygląda wzór na obliczenie NPS, pora wprowadzić kluczową formułę. Tym razem będziesz posługiwać się formułą obliczaną i agregowaną.

Google Data Studio - Definicja NPS

Formuła jest zgodna z definicją, tj. odejmuje udział detraktorów od udziału promotorów w całości respondentów, a mnożenie przez 100 jest dlatego, że tradycyjnie wynik NPS podajemy w procentach.

W ten sposób mamy gotową własną metrykę, która pozwoli nam przygotować elegancki wykres, pokazujący zmiany NPS w czasie. Ponieważ w tym wypadku zależy nad na agregacji z całego dnia i pokazaniu „średniego” NPS dziennego, używamy agregacji wg średniej:


Na koniec możesz wstawić prosty wykres, np. wykres liniowy w czasie, a efekt wygląda następująco:

Net Promoter Score w czasie - dynamiczny wykres wg Google Data Studio.

Czyli mamy już stały, bieżący monitoring wskaźnika NPS. Co jeszcze może powiedzieć nam Data Studio?

Google Data Studio i klasyfikacja opisówki z Net Promoter Score.

Kiedy masz bardzo dużo odpowiedzi opisowych, trudno przeprowadzać na nich wnioskowanie, bo zazwyczaj nie jesteśmy w stanie ich odpowiednio szybko przeczytać. Ponadto, ze względu na ograniczenia umysłu, nie jesteśmy w stanie przetworzyć ich odpowiednio efektywnie. Przydałby się mechanizm ułatwiający takie zadanie, prawda?

Zazwyczaj kiedy klienci w opiniach będą odnosić się do Twojej oferty, okaże się, że możesz zidentyfikować słowa-klucze, które pozwolą zaklasyfikować wypowiedź. Pomoże nam w tym funkcja, którą poznaliśmy w poprzednim wpisie o Google Data Studio, czyli funkcja warunkowa połączona z wyrażeniami regularnymi REGEXP MATCH. Oto przykład:

CASE
WHEN REGEXP_MATCH(Uzasadnienie: Zaznaczyłem taką liczbę, ponieważ…,'.(?i)(cena|ceny|drog|tani|koszt|pieniądz|promoc).') THEN 'cena'
WHEN REGEXP_MATCH(Uzasadnienie: Zaznaczyłem taką liczbę, ponieważ…,'.(?i)(chat|czat|telef|konsu|obs|odpowiedź|odpowiedz).') THEN 'obsługa'
ELSE
'inne'
END

A tak wygląda formuła już wewnątrz Google Data Studio:

Google Data Studio i formuła klasyfikująca odpowiedzi Net Promoter Score

Zwróć uwagę na mechanizm (?i). Ta konstrukcja sprawia, że formuła nie będzie brać pod uwagę wielkości liter. Korzystając z takiej przykładowej formuły możemy – całkiem trafnie – zbudować nowy wymiar i użyć go do przygotowania tabeli. popatrz, tu zestawiam realne odpowiedzi wraz ze wskazanymi przyczynami. Popatrz, tak to wygląda w tabeli:

Net Promoter Score w Google Data Studio - tabela z klasyfikacją odpowiedzi.

Dzięki proponowanemu podejściu jesteśmy w stanie szybko narysować sobie wykres np. kołowy, który pokaże, do czego przede wszystkim odnosili się w badaniu respondenci NPS. Poniżej prezentuję wykres oraz jego definicję w Data Studio. To proste, wstawiamy nowy wykres kołowy, jako wymiar wskazujemy utworzone wcześniej własne pole z klasyfikacją uzasadnienia.

Google Data Studio - definicja wykresu kołowego z klasyfikowanymi przyczynami, podawanymi w ankiecie Net Promoter Score jako uzasadnienie.
Wykres kołowy Google Data Studio, pokazujący klasyfikację przyczyn podawanych w NPS

Naturalnie, pokazałem Ci dość prosty sposób klasyfikacji, oparty o zaledwie 2 popularne przyczyny, jednak myślę, że skoro czytasz jeszcze ten artykuł, to idea jest dla Ciebie w pełni przejrzysta. Wystarczy skopiować warunki WHEN dla mojej przykładowej formuły dla każdej kategorii tematycznej, którą chciałbyś w ten sposób analizować.

Innymi słowy, zakładając sobie dodatkowe filtry na segmenty – np. żeby wyświetlić tylko promotorów, albo tylko detraktorów – możesz elegancko zrobić listę tego, co powodowało, że użytkownicy byli zadowoleni lub niezadowoleni z Twojej marki. I mieć tą wiedzę na jedno klikniecie, w gotowym raporcie, stale aktualizowaną poprzez dane zaciągane online z arkusza. Piękne, prawda?

Net Promoter Score – jak Google Data Studio pomaga z histogramem?

Ostatnią możliwością, którą chciałem Ci pokazać w tym wpisie, jest histogram. Patrząc tylko na samo badanie NPS, na syntetyczny wskaźnik, będziesz mieć trudność w dostrzeganiu szans na jego poprawienie.

Dlatego właśnie proponuję Ci patrzenie na histogram, który pomoże Ci szacować LICZBĘ osób, które przyznały poszczególne oceny. W celu przygotowania histogramu proponuję wykres kolumnowy, w którym jako źródło wskażemy przyznaną odpowiedź NPS. Polecam wskazać wymiar typu tekstowego, co ułatwi sortowanie.

Google Data Studio - jak przygotować wykres dla Net Promoter Score.

Oto moja definicja wykresu. W oparciu o taką definicję wykres wyświetla się następująco:

Google Data Studio - histogram z Net Promoter Score

Jak widzisz, uzyskaliśmy prawie-że-histogram. Zwracam tylko uwagę, że ma on „luki”, tj. jeśli jakaś odpowiedź nie padła w badaniu, to nie ma jej na wykresie z wartością 0 (zero).

Wciąż jednak możemy go w miarę sprawnie interpretować. Interpretację wykresu proponuję przeprowadzić na przedziałach, odpowiadających segmentom klientów wg NPS:

OcenaSegmentInterpretacja przykładowego histogramu
0-6Wrogowie marki (ang. detractors/terrorists)Dość klasyczny układ – najwięcej wrogów to „wrogowie silnie zdeklarowani”, czyli osoby, które przyznały ocenę „zero”.
7-8Osoby neutralneWidać, że znacznie więcej osób neutralnych wybrało odpowiedź 7, co sugeruje, że są one bliżej detraktorów. Wystarczy drobne potknięcie, aby wynik NPS obniżył się. O wiele lepiej byłoby mieć w tym miejscu „ósemki” z perspektywą wskoczenia do segmentu „promotorów”.
9-10Sympatycy marki (ang. promoters)Znaczna przewaga „dziewiątek” sugeruje, że nie robimy jeszcze wystarczająco dobrej roboty w zachwycaniu klientów. Wysoki wynik jest „chwiejny” – jeśli „dziewiątki” przejdą na „ósemki” bardzo negatywnie wpłynie to na wynik NPS.

Gratisowy szablon NPS do Google Data Studio

Skoro dotarłeś w lekturze artykułu do tego miejsca – mam dla Ciebie mały upominek.

Szablon raportu do Google Data Studio do bezpłatnego pobrania.

To gratisowy, gotowy raport do Data Studio, przy pomocy którego będziesz mógł szybciej wykonać te wszystkie analizy. Raport znajdziesz pod tym linkiem: https://datastudio.google.com/s/vZYstKQClgc

Podsumowanie

Z badaniami NPS pracuję codziennie od kilku lat. Przeanalizowałem ponad 180 tysięcy ocen w ankietach NPS i gorąco zachęcam Cię do stosowania tej metodyki w kontekście Twojej marki.

Jak pewnie wiesz, w naszej firmie badanie NPS stanowi bardzo istotną część działalności. Mimo, że sami napisaliśmy wyspecjalizowaną aplikację, która realizuje wyłącznie to zadanie, to podłączyliśmy do jej bazy także Data Studio, ponieważ łatwość wizualizacji danych jest tu ogromna!

Jeśli cokolwiek w tym artykule wydało Ci się inspirujące, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, proszę – napisz o tym w komentarzu i podziel się linkiem do tego wpisu w mediach społecznościowych. Daj też znać, czy metodyka Net Promoter Score Cię zainteresowała i chciałbyś jeszcze poczytać na ten temat.

Życzę Ci powodzenia w implementacji tej metodyki u Ciebie!

Artur Pajkert z kubkiem cyber_Folks
>
Artur Pajkert
Od 18 lat dzieli się wiedzą i poradami w sprawach e-marketingu i hostingu, jako menedżer, autor publikacji, prelegent, bloger, wykładowca akademicki.

8 odpowiedzi do "Google Data Studio – cz. 3 – NPS (Net Promoter Score)"

 1. Dorota pisze:

  trochę od środka zacząłeś- w pierwszym case korzystałeś już z parametru, a nie odpisałeś jak to uzyskac. Warto by zacząć od tego jak stworzyłeś parametr. Poza tym przedziały mogłeś zrobić w jednej funkcji

  1. Artur Pajkert pisze:

   Dzięki za przeczytanie ze zrozumieniem i za feedback. Można było zrobić w jednej funkcji, natomiast tak mi się łatwiej liczyło w dalszym toku. Dla mnie było to „good enough” 🙂 Pokombinuję jeszcze tak, jak Ty sugerujesz. Hej, Dorota, a może masz ochotę na tym blogu napisać własny wpis o Data Studio? Chętnie opublikuję 🙂

 2. Spider pisze:

  Mogę tylko potwierdzić, ze stosowanie takiej krótkiej ankiety bardzo szybko identyfikuje zarówno źródła problemów jak i węzły sprzedaży. Jednocześnie jest to wiedza stara, podstawowa dla managerów. To są podstawy wiec jak rozpoczynasz działalność lub nie miałeś sposobności korzystać z studiów MBA czy Harvard to taki system wiele ułatwi. Dla zaawansowanych to ten system został już bardzo mocno rozwinięty i udoskonalony przez konkurencje. Pozdrawiam

  1. Artur Pajkert pisze:

   Dzięki za głos. Dokładnie, Net Promoter Score to dość podstawowe badanie, jedno z kilku, które niemal zawsze warto prowadzić. Aż dziwne, że mimo wielu zapytań w sieci, nikt wcześniej nie opisał, jak pomóc sobie przy pomocy Google Data Studio. Tak, jak mówisz – można wejść w temat o wiele mocniej. Wyszedłem z założenia, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Dla wielu czytelników zarówno NPS, jak i Google Data Studio to przecież nowości, ale jeśli będzie zainteresowanie tematem, to na pewno będziemy go rozwijać w kolejnych wpisach. Cieszę się, że w gronie naszych czytelników są osoby jak Ty, ze świadomością w tym temacie.

 3. Bizzit pisze:

  Google Data Studio świetnie sprawdza się także z narzędziami do pozycjonowania stron, czyli eksport danych, analiza, KPI itd., dzięki za artykuł, spora dawka wiedzy !

 4. Daniel pisze:

  Fajnie opisany prostu system oceny zadowolenia klienta. Przystępnie napisany i łatwy do wdrożenia. Wcześniejsze wpisy gdzieś mi umknęły ale z pewnością do nich wrócę.

 5. a miłało byc tak piknie pisze:

  szkoda tylko że link do raportu zwraca informację że raport nie został mi udostępniony :/ http://i.share.pho.to/e201ad6f_o.png

  1. Artur Pajkert pisze:

   Przepraszam – faktycznie omyłkowo były ustawione były zbyt restrykcyjne uprawnienia, teraz powinno już śmigać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

Polecane dla Ciebie

Szukasz dalej?