W internecie wykorzystywane są różne protokoły do przesyłania danych. Między innymi jest to protokół FTP, który w przeciwieństwie do protokołu HTTP, powszechnego w sieci, wykorzystuje w każdej sesji co najmniej dwa połączenia – w trybie aktywnym i pasywnym. Czym różnią się one między sobą i do jakich celów są wykorzystywane?

Połączenie FTP

Protokół FTP wykorzystuje w każdej pojedynczej sesji co najmniej dwa połączenia:

  • połączenie półdupleksowe, które pełni rolę sterującą,
  • połączenie pełnodupleksowe, służące do przesyłania danych.

W sposób całkowicie domyślny do sterowania połączeniem na serwerze używany jest port 21 protokołu TCP, a połączenie przekazywania danych jest określane przez metodę, której klient używa do połączenia z serwerem. Dopiero w tym przypadku można mówić o połączeniu w trybie aktywnym i pasywnym.

Tryb pasywny i aktywny dla połączeń FTP

Połączenie FTP w trybie pasywnym nazywane jest połączeniem zarządzanym przez serwer. Dzieje się tak dlatego, że po otrzymaniu od klienta polecenia pasy serwer wysyła odpowiedź w postaci przesłania numeru jednego ze swoich przejściowych portów wykorzystywanych do przesyłania danych. Po wydaniu przez klienta polecenia połączenia danych, serwer łączy się z klientem poprzez port o numerze o jeden wyższym od numeru portu klienta używanego do sterowania połączeniem.
Z kolei, połączenia FTP w trybie aktywnym, czyli połączenia zarządzane przez klienta polegają na tym, że za pośrednictwem połączenia sterującego klient wysyła do serwera polecenie port. Innymi słowy, dokonywane jest skierowanie żądania o ustanowienie połączenia transferu danych pod adresem serwera, pomiędzy portem TCP 20 na serwerze, a portem TCP klienta określonym za pomocą polecenia port. Takie połączenia w trybie aktywnym mogą nie działać, jeśli serwer korzysta z urządzeń ochrony sieci, które blokują określony przez klienta port połączenia danych. W większości przypadków w takiej sytuacji możliwe jest ustanowienie połączenia sterującego poprzez port TCP 21, czyli użytkownik może zalogować się bez problemu na serwerze FTP, ale nie może dokonać transferu danych (zobacz eksport bazy danych) przy użyciu konkretnych poleceń.

Artur Pajkert z kubkiem cyber_Folks
>
Artur Pajkert
Od 18 lat dzieli się wiedzą i poradami w sprawach e-marketingu i hostingu, jako menedżer, autor publikacji, prelegent, bloger, wykładowca akademicki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

Polecane dla Ciebie

Szukasz dalej?