Ustawienie catch-all dla domeny

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel
WebAsWebAs

Funkcja catch-all służy do wyłapywania wiadomości przesłanych na nieistniejące adresy e-mail w Twojej domenie. Jest to usługa uruchamiana na żądanie – pamiętaj, że jej uruchomienie może wiązać się z otrzymywaniem większej ilości wiadomości typu spam.
Jeśli nie widzisz tej funkcji w panelu administracyjnym, skontaktuj się z nami na wsparcie@cyberfolks.pl z autoryzowanego adresu mailowego w celu jej aktywowania:
https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-dodac-lub-zmienic-autoryzowany-upowazniony-adres-e-mail/


Aby aktywować tą funkcję dla domeny:
1. Zaloguj się do panelu administracyjnego.
2. Wybierz domenę, dla której chcesz ustawić catch-all
3. W dziale „Poczta e-mail” wybierz „Ustawienia „catch-all””

4. Wybierz jedną z dostępnych opcji:
4.1. Jeśli nadawca wiadomości ma być poinformowany, że wiadomość wysyłana jest na nieistniejący adres mailowy, wybierz opcję „Odrzuć” – wiadomość od nadawcy nie zostanie Tobie przekazana.
Jeśli wiadomości mają zostać porzucone i zignorowane wybierz opcję „Ignoruj”. Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij „Zapisz”

4.2. Jeśli wiadomość ma zostać przekazana na Twój adres mailowy, wybierz opcję „Adres e-mail” i podaj swój adres mailowy przy wybranej opcji „wybierz adres” Po wybraniu odpowiedniej opcji kliknij „Zapisz”

Gotowe! Catch-all dla Twojej domeny zostało aktywowane.

Funkcja catch-all służy do wyłapywania wiadomości przesłanych na nieistniejące adresy e-mail w Twojej domenie. Jest to usługa uruchamiana na żądanie – pamiętaj, że jej uruchomienie może wiązać się z otrzymywaniem większej ilości wiadomości typu spam.

Aby aktywować catch-all dla domeny, zaloguj się do server_Panel, a następnie otwórz kolejno:

Serwer poczty > Globalny antyspam


Następnie wybierz domenę i zaznacz opcję „Dostarcz wszystkie wiadomości do:” i z rozwijanej listy wybierz login skrzynki, do której mają trafiać wiadomości:

Edycja poczty dla wybranej domeny pozwoli Ci na skonfigurowanie przechwytywania poczty oraz globalne dla całej domeny ustawienia Antyspamu.

1. Przechwytywanie catch-all, pozwala na ustawienie przechwytywania wiadomości które zostały przesłane na nieistniejące adresy. Jeśli chcesz skorzystać z tej funkcji:

  1. Zaloguj się do panelu klienta.
  2. Po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”, wybierz zakładkę Hosting.
  3. Kliknij w przycisk „Zaloguj do WebAs”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz  automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem,
  4. przejdź do zakładki Usługi > Poczta > Domeny i kliknij w nazwę wybranej domeny.

2. W sekcji Konto domyślne dla domeny możesz wybrać czy wiadomości mają być przekazywane na adres w bieżącej domenie, czy tez na konto pocztowe w innej domenie, ostatnia opcja pozwala na zdefiniowanie tylko innej domeny na która zostaną przekazane wiadomości.

3. W ustawieniach poczty dla domeny możesz dodatkowo zdefiniować ustawienia Antyspamu dla wszystkich kont pocztowych w domenie.
 
Zaznacz opcję Włącz obsługę globalnych list antyspamowych po jej włączeniu możesz podać adresy kont pocztowych lub domen, z których bezwzględnie chcesz otrzymywać wiadomości (biała lista) lub nie (czarna lista).
 
4. Antyspam zaawansowany pozwala na włącznie Obsługi RBL, SPF i Greylist, więcej informacji na ten temat
Dla każdego z zabezpieczeń możesz dodać wyjątki w postaci konto pocztowych lub domen.

ustawienie-catch-all-dla-domeny
>
Damian Pietraszek