Jak walczyć ze spamem?

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel

Jeżeli dostajemy spore ilości spamu na skrzynki możesz zaostrzyć reguły filtrujące, aby dostawać go mniej.

Aby to zrobić:

 1. W panelu administracyjnym wybierz domenę
 2. Pod „Poczta e-mail” kliknij w „Ustawienia spamu”
 3. Ustaw opcję „Gdzie ma być przeniesiony spam?” na „Przenieś spam do specjalnego folderu Spam w folderach użytkownika” oraz „Jaki próg czułości wybrać?” na „Wysoka czułość (5.0)” (można również ustawić czułość niestandardowo np. na 4,5, jednak niższe wartości mogą kierować maile niebędące spamem do folderu, w którym się on znajduje)
 4. Jeśli chcesz, aby wysoko punktowany spam był od razu usuwany bez wybierz „Tak, blokuj cały spam sklasyfikowany wyżej niż: [wartość] (1-99, wartości całkowite) – ustawienie wartości 10 lub wyższej nie powinno skasować wiadomości niebędących spamem
 5. Dodatkowo możesz zmienić temat wiadomości e-mail, która została zakwalifikowana jako spam, aby została łatwiej rozpoznana
 6. Jeśli chcesz zwiększyć swoje bezpieczeństwo możesz włączyć dostarczanie spamu w załącznikach – w zależności od ustawienia mogą być one dostarczane w formacie html lub tekstowym
 7. Aby blokować pojedyncze domeny lub adresy e-mail użyj czarnej listy – wiadomości wpisane do niej automatycznie będą trafiały do spamu, odwrotnie działa biała lista (wiadomości, ze skrzynek z białej listy nie trafią do spamu)
 8. Po skończonej konfiguracji zapisz zmiany, zaawansowani użytkownicy mogą również skorzystać z ręcznej edycji pliku konfiguracyjnego

A jeśli otrzymujesz spam od siebie samego (w polu OD wpisany jest Twój adres e-mail) to należy zmodyfikować konfigurację antyspamu.

 • Logujemy się to panelu administracyjnego.
 • Klikamy na Ustawienia spamu
 • Zaznaczamy w polu Gdzie ma być przeniesiony spam?: Przenieś spam do specjalnego folderu Spam w folderach użytkownika
 • Następnie na dole strony: Edytuj ręcznie plik konfiguracyjny
 • Na początku pliku dodajemy wpis:
score SPF_FAIL 3
score SPF_SOFTFAIL 2
header SPF_NONE eval:check_for_spf_none()
describe SPF_NONE SPF sender does not publish an SPF Record
score SPF_NONE 2
 • klikamy na zapisz jako pozostawiając domyślną nazwę pliku czyli user_prefs

W server_Panel można aktywować trzy zdefiniowane filtry antyspamowe działające dla wszystkich kont pocztowych w danej domenie.

 • RBL

Zabezpieczenie to weryfikuje, czy adres IP serwera nadawcy znajduje się, na któreś z popularnych, globalnych czarnych list, na które trafiają serwery zgłoszone jako rozsyłające spam.

 • SPF

Ten mechanizm, sprawdza czy adres IP serwera, z którego otrzymał wiadomość jest uprawniony do wysyłki z danego adresu ( dokładniej domeny nadawcy). Mechanizm ten ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której ktoś podszywa się pod nadawcę i bez jego wiedzy próbuje rozsyłać wiadomości z nieuprawnionego serwera.

 • Szare listy

Filtr ten ma na celu wyeliminowanie spamowych wiadomości. Działa on w następujący sposób:

Po stronie serwera odbiorcy istnieje baza danych, w której przechowuje się informacje o następujących trójkach:

adres IP serwera, który próbuje wysłać wiadomość
adres email nadawcy
adres email odbiorcy
Dla każdej wiadomości serwer sprawdza czy posiada już taką trójkę w swojej bazie. Jeśli tak, to wiadomość jest dostarczana do odbiorcy. Jeśli nie, to serwer czasowo odmawia przyjęcie przesyłki, np. na okres 5 minut i zapamiętuje tą trójkę w swojej bazie. Klasyczny serwer pocztowy po stronie nadawcy ponowi wysłanie wiadomości i zostanie ona dostarczona do odbiorcy, ponieważ serwer nadawcy będzie już posiadał informację o takiej trójce. Natomiast program do wysyłania spamu nie ponowi przesyłki dzięki czemu spam nie zostanie dostarczony do odbiorcy. Informacje o każdej trójce przechowywane są w bazie danych przez określony czas, np. 3 miesiące, po czym są z niej usuwane.

>  Zaufane adresy / Zabronione Adresy

Z poziomu administratora server_Panel możliwe jest zdefiniowane listy zaufanych i zabronionych adresów, lista ta działa dla wszytskich skrzynek pocztowych utworzonych w obrębie danego panelu.

Listy te można definiować otwierając kolejno:

Możliwe jest dodawanie konkretnych adresów email , lub domen nadawcy w formacie : *@nazwadomeny.pl

jak-walczyc-ze-spamem
>
Krzysztof Przybyła