Wersja WordPress to jeden z elementów większego, cyklicznego badania. Jako jeden z wiodących operatorów hostingu stale monitorujemy ponad półtora miliona domen w Polsce i chętnie dzielimy się wiedzą – stąd rozpoczynamy publikowanie raportów o stanie WordPress w Polsce. Raport obejmuje stany, które udało nam się przeanalizować w czerwcu 2021 roku.

Wersje WordPress w czerwcu 2021 – źródła danych

Źródłem wiedzy o domenach, które podlegały analizie były przede wszystkim:

 • domeny zarejestrowane w cyberfolks.pl i innych markach grupy H88
 • domeny obsługiwane na serwerach DNS w cyberfolks.pl
 • listy domen budowane w sposób zautomatyzowany na podstawie mechanizmów wyszukiwawczych, bazujących na języku polskim
 • listy domen budowane w oparciu o autorskie narzędzia analizujące linkowanie między stronami pod kątem seo (seofabryka.pl)
 • audyty stron inicjowane przez użytkowników na stronach różnych marek grupy H88 S.A.
 • domeny, których właściciele korzystali z bezpłatnego narzędzia do generowania polityki prywatności na stronę
 • domeny używane w adresach mailowych osób, które zapisały się na webinary, pobrały ebooki itp.

W żadnym wypadku wykonywania tego badania nie przekazano nazw domenowych ani danych osób ewentualnie związanych z domenami do żadnego zewnętrznego podmiotu. Wszystkie testy były wykonane wyłącznie w oparciu o własne, wewnętrzne skrypty i mechanizmy analizujące strony.

Analizowany zbiór domen zawierał domeny zarejestrowane i hostowane u różnych operatorów, z dominującą końcówką domenową .pl – jednak były w nim także inne końcówki domenowe. Uproszczone kryterium kwalifikowało domenę do badania polskiego internetu, jeśli:

 • domena była krajową domeną NASK
 • domena była zarejestrowana przez polski podmiot
 • domena była zapisana w kontekście pozwalającym przypisać jej „polskie” zastosowanie, np. jej właściciel wykonywał polski audyt strony.

Ile stron na WordPress jest w Polsce?

Przeanalizowano 1 501 295 domen. Znaczna część domen to strony w budowie lub domeny wystawione na giełdach domen. W wypadku 522 671 domen wykryto jakikolwiek system CMS. Z tej liczby potwierdzono 418 315 stron opartych o WordPress.

Udział WordPress w systemach CMS w Polsce jest podobny do publikacji światowych, choć te mówią częściej o ok. 60%. W analizowanym okresie dla polskich stron wynosił on 80,03%, co oznacza ogromną przewagę WordPress nad jakimkolwiek innym systemem CMS.

80,03%

WAŻNE – W tym czerwcu zmodernizowaliśmy algorytm, który wykrywa instalacje WordPress bardziej skutecznie, stąd wyższy odsetek stron. Naszym zdaniem za duży wzrost względem poprzedniego miesiąca odpowiada przede wszystkim udoskonalone wykrywanie instalacji WordPress, a nie faktyczny wzrost udziału tego CMS w rynku systemów CMS.

Strony oparte o WordPress stanowią dzisiaj absolutny trzon polskiej Sieci. Warto zwrócić uwagę, że badanie obejmuje tylko główne domeny – instalacji jest z pewnością o wiele więcej, niż wynika to tylko z liczby domen. Mogą one obejmować także subdomeny i instalacje w folderach domeny głównej, co nie było przedmiotem badania.

W porównaniu z badaniem wersji WordPress w maju 2021 widać zatem dalsze umocnienie WordPress’a.

WordPress 5.7 zdecydowanym liderem!

W większości wypadków (341 996) udało się sprawdzić wersję rdzenia WordPress. Dla zapewnienia czytelności podaję wyłącznie wyniki dla wersji major (czyli głównej wersji WordPress, kodowanej przez dwie pierwsze cyfry i kropkę między nimi), podawanie wersji minor (czyli tej, oznaczanej trzecią liczbą po drugiej kropce, np. 5.2.3) powodowałoby zbyt wielką nieczytelność.

wersjaliczba stronudział
WordPress 5.710044124.01%
WordPress 4.9390889.34%
WordPress 5.6364808.72%
WordPress 5.5347178.3%
WordPress 5.4287846.88%
WordPress 5.3249105.95%
WordPress 5.2198334.74%
WordPress 5.1137613.29%
WordPress 4.7125142.99%
WordPress 4.893822.24%
WordPress 5.079041.89%
WordPress 4.438800.93%
WordPress 4.538140.91%
WordPress 4.637900.91%
WordPress 4.327010.65%
pozostałe7631818.24%
liczba zbadanych instalacji wordpress wraz z wersjami tego cms

Jak widać, dominuje najnowsza wersja WordPress, tj. w chwili publikacji tego raportu – wersja 5.7, zgarniając ponad 24% udziału. To oznacza dalszy wzrost względem poprzedniego miesiąca. Przypomnijmy, że jest to wersja, którą opublikowano w marcu, obecnie mowa już o drugiej wersji minor, czyli 5.7.2 (dwie rundy poprawek bezpieczeństwa WordPress).

Tym samym widzimy tempo tempo dyfuzji nowej wersji. W ciągu kolejnego miesiąca kalendarzowego co piąta strona na WordPress oparta jest o nową wersję. Wydaje się zatem, że system automatycznych aktualizacji naprawdę „robi robotę”!

Wersja 4.9, prawdopodobnie jako ostatnia sprzed ery Gutenberga (wydana w listopadzie 2017) legitymuje się blisko 9.34% udziałem w rynku, co stawia ją na pozycji drugiej- czyli zajmuje, niestety, nadal miejsce na podium.

Wersje WordPress a certyfikat SSL

Sprawdziliśmy, jaka część stron na WordPress otwiera się jako strony zabezpieczone certyfikatem SSL, w podziale na wersje. Okazuje się, że poziom dobrych praktyk, związanych ze stosowaniem SSL’a nie jest taki sam względem wersji WordPress.

wersjaliczba stronw tym z SSLudział z SSL
WordPress 5.71004467077170.46%
WordPress 4.9390881634041.8%
WordPress 5.6364792367964.91%
WordPress 5.5347142093660.31%
WordPress 5.4287831785962.05%
WordPress 5.3249101434757.6%
WordPress 5.2198331123656.65%
WordPress 5.113760543639.51%
WordPress 4.712514357428.56%
WordPress 4.89382315133.59%
WordPress 5.07904351944.52%
WordPress 4.43880105127.09%
WordPress 4.53814113929.86%
WordPress 4.63790109528.89%
WordPress 4.3270174427.55%
pozostałe763184454958.37%
udział stron z ssl w systemi wordpress

Strony na WordPress były chronione SSLem w stopniu, który można by przypisać poziomowi ogólnej „dbałości” o stronę, wyrażającej się także w w jej aktualizowaniu. Miesiąc temu badaliśmy polski internet i okazało się, że rekordowa wersja 5.7 uzyskała 69,47% „penetracji” SSL, podczas gdy tym razem wersja 5.7 legitymuje się już 70,46% udziałem stron na SSL!

Natomiast dla starszych wersji CMS’a widzimy, że wskaźnik penetracji SSL’ami wynosił zaledwie 20-30%, czyli radykalna większość takich stron funkcjonuje wyłącznie poprzez http://, bez stosowania szyfrowanego połączenia https:// – pozostawianie danych na takich stronach jest ryzykowne, a co więcej, ich właściciele tracą w oczach Google oraz użytkowników.

57.24% – tyle stron na WordPress używa SSL w ujęciu średnim. Ten wskaźnik jest lepszy o ok. 3% względem poprzedniego miesiąca.

Dowiedz się więcej o certyfikatach SSL, jeśli chcesz zrozumieć, dlaczego to takie ważne. W tym miejscu powiedzmy, że, w uproszczeniu, chodzi o:

 • zaufanie użytkownika,
 • pozycję w Google,
 • poufność danych użytkowników.

Co jeszcze chcesz tu zobaczyć?

To chyba pierwsze takie zestawienie, opracowane w pełni w Polsce, obejmujące wersje WordPress w naszym kraju. Uważasz je za interesujące? Śmiało, podziel się w komentarzu! A może jest coś, co chciałbyś, abyśmy zbadali w kolejnych iteracjach badania? Twoja sugestia będzie dla naszego zespołu ważną inspiracją 🙂

Artur Pajkert z kubkiem cyber_Folks
>
Artur Pajkert
Od 18 lat dzieli się wiedzą i poradami w sprawach e-marketingu i hostingu, jako menedżer, autor publikacji, prelegent, bloger, wykładowca akademicki.

Jedna odpowiedź do "Wersje WordPress w Polsce w czerwcu 2021"

 1. Przerażający jest fakt, że wciąż tyle jest nieaktualnych wersji WordPress.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

Polecane dla Ciebie

Szukasz dalej?