Działalność gospodarcza zdobywa coraz więcej zwolenników ze względu na niezależność, wygodę i dowolność sposobu działania. Oto informacje, których potrzebujesz przed rozpoczęciem rejestracji działalności gospodarczej oraz w trakcie wypełniania zgłoszenia.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • jak szybko założyć działalność gospodarczą,
 • czym są numery REGON i NIP i skąd je wziąć,
 • czym jest PKD,
 • gdzie ubezpieczyć swoją firmę,
 • jakie składki musisz opłacić jako właściciel działalności gospodarczej,
 • jakie są formy opodatkowania i którą wybrać,
 • w jakiej formie można prowadzić księgowość,
 • czy potrzebny Ci osobny rachunek bankowy.

Jak założyć firmę krok po kroku?

W 2023 r. w Polsce można założyć działalność gospodarczą przez Internet lub wybierając się osobiście do urzędu.

Pierwszym krokiem jest bezpłatne zarejestrowanie się w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) czyli rejestrze osób prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Rejestracja dostępna jest pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0736_00

Jak założyć firmę krok po kroku

Ważne!
Aby złożyć formularz online należy go podpisać podpisem elektronicznym lub za pomocą Profilu Zufanego, który szybko i prosto można uzyskać, składając wniosek pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Jak nazwać firmę?

Wypełniając formularz, zdecyduj jaką nazwę nadasz swojej firmie. Nazwa, musi zawierać Twoje imię i nazwisko na przykład: Anna Nowak. Do tych danych można dołączyć dowolne sformułowanie np. „Księgowość na Białej”.

Otrzymujemy wtedy nazwę  Anna NowakKsięgowość na Białej.

Możesz dodać również skróconą nazwę firmy, która nie musi zawierać imienia i nazwiska np.; KnB

Wypełniając wniosek nie musisz posiadać numeru REGON i NIP, zostaną Ci one automatycznie nadane po wysłaniu formularza.

Pamiętaj!
Jedna osoba może posiadać tylko jedną działalność gospodarczą.

Co zrobić jak nie masz nazwy firmy? Zainspiruj się np. w naszym kreatorze domen – przy okazji sprawdzisz, czy domena z Twoją nazwą jest dostępna :).

jak nazwać firmę działalność gospodarcza

Rodzaj działalności gospodarczej

Następnym krokiem jest wybór głównego rodzaju działalności według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) poprzez przypisanie odpowiedniego kodu. Kody wykorzystuje się w statystyce publicznej, są też połączone z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT. 

Na pierwszy rzut oka tabele z kodami wyglądają niezbyt przyjaźnie, ale można sobie ułatwić wyszukanie kodu, określając główny dział funkcjonowania firmy i dodając pozostałe.

Wybierając kod główny, wybierz taki, który najlepiej odpowiada temu, co chcesz robić w swojej firmie. Masz do wyboru jeden kod główny i nielimitowaną liczbę kodów dodatkowych. Wybierz kody, które faktycznie określają to, czym będziesz się zajmować. 

Ważne!
Kody możesz aktualizować w dowolnym momencie.

Na przykładzie Anny, główny kod PKD to np. 69.20.Z  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, a dodatkowy: 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Tomasz Petryszak, Koordynator zespołów księgowych w ifirma.pl

OKIEM EKSPERTA

Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę, ma obowiązek określić rodzaj wykonywanej działalności zgodnie z obowiązującym systemem kodów PKD. Określenie tych kodów jest już konieczne w momencie zakładania własnej działalności gospodarczej i towarzyszy na każdym etapie jej prowadzenia, każda zmiana przedmiotu działalności wiąże się ze zmianą kodów PKD. Pamiętajmy, żeby wybrać kody PKD najbardziej zbliżone do tego, co w danej działalności robimy – nie warto tutaj ustawiać ich szerokiego wachlarza na zapas. W każdej chwili możemy dodać potrzebny PKD, skupmy się tylko na tych faktycznie wykonywanych czynnościach.

Jaki adres firmy podać w rejestrze?

W formularzu musisz podać adres swojej firmy. Jednak działalności nie musisz prowadzić z jednego miejsca, może być to wiele stałych miejsc np. biuro czy własne mieszkanie.

Pamiętaj!
Musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, których adresy zgłaszasz do CEIDG.

Prowadzić firmę można też bez stałego adresu. W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania.

Ważne!
Sprawdź, czy Twoja działalność wymaga pozwolenia. Niektóre działalności potrzebują określonego sprzętu, uprawnień zawodowych, lub warunków lokalowych. W tym przypadku możesz potrzebować licencji, koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Starać się o nie powinieneś po zarejestrowaniu firmy.

Działalność gospodarcza a ubezpieczenie

Następnie należy określić, jakiemu obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegasz, do wyboru są:

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
 • Jestem ubezpieczony za granicą.

Jeśli nie prowadzisz gospodarstwa rolnego i ubezpieczasz się w Polsce, zaznacz ZUS.

Oświadczenie

Pozostaje tylko złożenie oświadczenia o braku prawomocnych zakazów  oraz potwierdzenia, że posiadasz tytuł prawny do nieruchomości, które wymienione są w formularzu. 

To już koniec?
I to (prawie) wszystko! Niezbędne dane zostały podane, możesz wysłać wniosek w takiej formie. Masz jednak możliwość uzupełnienia dodatkowych danych, które częściowo są obowiązkowe, więc warto wypełnić je od razu np.: zgłoszenie do ZUS.

Działalność gospodarcza a zgłoszenie do ZUS – jak to zrobić?

Zgłoszenie do miejsca ubezpieczenia, jest obowiązkowe w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jako przedsiębiorca musisz rozliczać i opłacać za siebie i swoich pracowników składki do ZUS na:

Obowiązkowe:

 • ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe),
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

Dobrowolne:

 • ubezpiecznie chorobowe

Ulga na start – 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne

Ulga na start jest to zwolnienie przez 6 pierwszych miesięcy z opłacania obowiązkowych składek, oprócz ubezpieczenia zdrowotnego. Po upływie 6 miesięcy można skorzystać z możliwości obniżenia składek i przez 24 miesiące płacić niższe składki czyli tzw. mały ZUS.

Ulga na start – dla kogo?

Możliwość obniżenia składek jest dostępna dla firm rozpoczynających swoją działalność gospodarczą lub gdy poprzednią zamknęły minimum 5 lat wcześniej oraz nie planują pracować dla byłego pracodawcy przez pierwszych 6 miesięcy działania.

Z ulgi na start mogą skorzystać przedsiębiorcy którzy:

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.
Tomasz Petryszak, Koordynator zespołów księgowych w ifirma.pl

OKIEM EKSPERTA

Zgłoszenia do ulgi na start dokonujemy na formularzu ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia 054000 jeżeli nie masz ustalonego prawa do emerytury i nie posiadasz stopnia niepełnosprawności. Formularz ZZA możesz dołączyć także do wnioski CEDIG-1 podczas rejestracji firmy w CEDIG. Z ulgi na start możesz korzystać 6 miesięcy, ale gdy założysz działalność np. 2 maja ten pierwszy miesiąc się nie wlicza.

Działalność gospodarcza – wybierz formę opodatkowania

W formularzu można również wybrać formę opodatkowania. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, obowiązuje Cię podatek PIT. Do wyboru masz spośród czterech form opodatkowania:

 • na zasadach ogólnych (stawka 17% lub 32%),
 • liniowy (stała stawka 19%),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (od 2 % do 20%),
 • karta podatkowa.

Jeżeli nie wybierzesz formy opodatkowania, to twój dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Kwestionariusz zawiera również opcję dodania zawiadomienia o prowadzeniu ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości). Oraz określenia kto będzie prowadził dokumentację rachunkową, przedsiębiorca samodzielnie czy biuro rachunkowe.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić dokumentację rachunkową, w skład której wchodzą:

 • faktury,
 • rachunki,
 • ewidencje.

Księgowość można prowadzić w formie:

 • uproszczonej – w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • pełnej – w ewidencji przychodów przy ryczałcie pełnej – w księgach rachunkowych.

Pamiętaj!
Możesz zlecić prowadzenie księgowości zewnętrznemu podmiotowi, np. biuru rachunkowemu.


Wyjątkiem są firmy, które wybrały kartę podatkową – w tym przypadku taka dokumentacja nie jest potrzebna, ponieważ kwotę podatku na dany rok podatkowy jest odgórnie ustalona przez naczelnika urzędu skarbowego.

Rachunek bankowy w działalności gospodarczej – prywatny czy firmowy?

Masz też możliwość dodania rachunku bankowego. Przedsiębiorcy mogą wykorzystywać w działalności gospodarczej rachunek, który ma tylko jednego posiadacza, obojętnie czy jest to rachunek firmowy, czy prywatny. Będziesz potrzebować rachunku bankowego, żeby opłacać podatki lub składki ZUS. Wyjątkiem w tej sytuacji są mikroprzedsiębiorcy, którzy mogą opłacać je na poczcie.

Pełnomocnictwo w działalności gospodarczej

W kolejnym polu możesz zdecydować, czy chcesz dodać pełnomocnika do swojej firmy. Pełnomocnik to osoba, która będzie upoważniona do działania w twoim imieniu, zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa. Możesz mieć więcej niż jednego pełnomocnika.

Wysłanie wniosku

 • Jeśli wysłany wniosek podpiszesz elektronicznie, wniosek przejdzie przez weryfikację. W ciągu 24h otrzymasz wiadomość e-mail o odrzuceniu lub poprawnym złożeniu wniosku.
 • Jeśli wyślesz wniosek bez podpisu elektronicznego, to kod do podpisania wniosku w urzędzie otrzymasz na adres e-mail po poprawnej weryfikacji wniosku. Z tym kodem i dokumentem tożsamości w ciągu 7 dni udaj się do urzędu miasta lub gminy.
 • Wysłane dokumenty zostaną zapisane na twoim koncie.

  Gratuluję, właśnie założyłeś działalność gospodarczą!

Co po założeniu działalności gospodarczej?

Masz już za sobą założenie działalności. Teraz czas na wybór księgowego i programu do wystawiania faktur dla Twoich kontrahentów! Program powinien być szybki i intuicyjny. Dokonując wyboru, zwróć uwagę na dostęp do Twoich faktur dla księgowego, żeby ograniczyć wysyłkę dokumentów czy comiesięcznych wizyt w biurze księgowym.

Tomasz Petryszak, Koordynator zespołów księgowych w ifirma.pl

OKIEM EKSPERTA

Przy prowadzeniu działalności gospodarczej warto jednak zainwestować w pomoc księgowej, w dobie ciągle zmieniających się przepisów nie warto zostawać samemu, tylko powierzyć swoją firmę profesjonalnej obsłudze, a samemu zająć się prowadzeniem i rozwijaniem swojej działalności. Oferta iFirma skierowana jest właśnie do jednoosobowych działalności gospodarczych, o księgowości wiemy wszystko, żebyś Ty nie musiał.

Program Billz to automatyczny program do fakturowania, idealny dla Jednoosobowych Działalności Gospodarczych. Zawiera pełną automatyzację wystawianych co miesiąc faktur – na komputerze oraz w telefonie. I co najważniejsze – kilka kliknięć i Twój księgowy będzie miał dostęp do Twoich kosztów i przychodów.

Billz to:

 • Dodanie nowego klienta w okamgnieniu,
 • Tworzenie cyklicznych faktur łatwe jak wciśnięcie Enter,
 • Koniec z wyprawami do księgowości – księgowość widzi Twoje koszty i przychody, jeśli tylko chcesz!
>
Aleksandra Rataj
Studentka komunikacji wizerunkowej, buduje swoje doświadczenie związane z brandingiem i social mediami. Prywatnie miłośniczka fotografii.

Jedna odpowiedź do "Jak założyć działalność gospodarczą w 2023 roku?"

 1. Martyna pisze:

  Dzięki za artykuł. Bardzo przydatny! Warto także nadmienić o pomocy ze strony księgowej. Na firmy/banki itd. pomagające w założeniu bym nie liczyła, potrafią zdarzyć się kruczki. Lepiej zrobić to samemu lub przez księgową 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

Polecane dla Ciebie

Szukasz dalej?