wkhtmltopdf – instalacja

  • Serwery
  • SSH

Na usłudze współdzielonej możliwe jest skorzystanie z poleceń wkhtmltopdf oraz wkhtmltoimage. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności należy:

-1- Utworzyć plik *.sh np. skrypt.sh

-2- Wkleić do niego poniższy kod:

#!/bin/bash
[[ `uname -r` =~ ^3 ]] && file='wkhtmltox.0.12.6-cl7.tar.xz' || file='wkhtmltox.0.12.6.tar.xz'
wget -qO- "https://repo.cyber-folks.pl/misc/${file}" | tar xfJ -
[[ -d ~/bin ]] || mkdir ~/bin
ln -s ~/wkhtmltox/bin/* ~/bin/

-3- Zapisujemy plik.

-4- Wprowadzamy komendę chmod +x skrypt.sh

-5- Odpalamy nasz skrypt komendą ./skrypt.sh (UWAGA! Skrypt nie zwróci żadnego wyniku)

wkhtmltopdf-instalacja
>
Krzysztof Przybyła
Szukaj
Generic filters