Jak zmienić rekordy MX?

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel
WebAsWebAs
 1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
 2. Po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”.
 3. Wybierz zakładkę Hosting.
 4. Kliknij w przycisk „ZALOGUJ DO DIRECT_ADMIN”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem.
 5. Wybierz domenę, w obrębie której chcesz edytować rekordy MX.
 6. Przejdź do zakładki „Rekordy MX” w sekcji „Poczta e-mail

Rekordy MX wskazują nazwę serwera, który obsługuje pocztę email. Aby przekierować pocztę na inny serwer utwórz nowy rekord MX z nazwą nowego serwera poczty.

Jeśli posiadasz tylko IP serwera należy dodać rekord A o nazwie mail z IP nowego serwera poczty oraz usunąć stary rekord A dla subdomeny mail. Rekord MX powinien wtedy wyglądać następująco:

Rekord A dla mail dodaj z poziomu „Serwer WWW i domeny” -> „Edycja strefy DNS” – powinien on wyglądać następująco:

Uwaga! Zdjęcie zawiera przykładowy adres IP.


Dodatkowo odznacz opcję „Użyj tego serwera do obsługiwania mojej poczty e-mail.” i kliknij „Zapisz”

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
 2. Po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”.
 3. Wybierz zakładkę Hosting.
 4. Kliknij w przycisk „ZALOGUJ DO SERVER_PANEL”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem.
 5. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Domeny -> Zarządzanie strefą (rekordy) a następnie kliknij przycisk Edytuj przy danej domenie.
 6. Skasuj oryginalny rekord MX – kolumna Usuń.
 7. Kliknij przycisk Dodaj rekord a następnie wybierz MX (Mail eXchanger)
  Pole Nazwa pozostaw puste, jeżeli rekord MX ustawiasz dla domeny głównej. W polu Dane rekordu wpisz adres IP serwera, z którego obsługiwana ma być poczta, lub jego nazwę domenową. W polu Priorytet podaj wartość 10, jeżeli będzie to Twój jedyny rekord MX.

Jeżeli chcesz zmienić konfigurację domeny tak, aby poczta była obsługiwana przez serwer zewnętrzny, musisz dokonać paru modyfikacji w rekordach DNS tej domeny.

Zmiana konfiguracji polega na wprowadzeniu rekordów MX powiązanych z nowym serwerem.
Rekord MX może być udostępniony przez usługodawcę, w innym wypadku musisz przygotować wartość rekordu z wykorzystaniem adresu IP docelowego serwera pocztowego.

 1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
 2. Po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”.
 3. Wybierz zakładkę Hosting.
 4. Kliknij w przycisk „Zaloguj do WebAs”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem.
 5. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Usługi > DNS > REKORDY
  Jeśli rekord został udostępniony, w zakładce „REKORDY” wyszukaj swoją domenę i zwróć uwagę na rekord MX. W polu „Wartość” wpisz podaną przez usługodawcę nazwę (opcjonalnie możesz podać nazwę przy drugim rekordzie z gwiazdką jeśli chcesz aby poczta w adresach subdomen również działała na docelowym serwerze). Następnie zaznacz rekordy, w których wprowadziłeś zmiany i kliknij „ZAPISZ ZMIANY„.

  Jeśli posiadasz wyłącznie adres IP serwera docelowego to wartości rekordu MX musisz utworzyć samodzielnie. W zakładce „REKORDY” kliknij w przycisk „NOWY REKORD„. Wybierz typ rekordu A, nazwę dla rekordu np. poczta.domena i w wartości podaj adres IP docelowego serwera pocztowego. Na koniec kliknij opcje „ZAPISZ FORMULARZ„.
 6. Po utworzeniu rekordu A, wróć do edycji rekordu MX i podaj w jego wartości, nadaną przed chwilą nazwę rekordu A odnoszącego się do poczty.

jak-zmienic-rekordy-mx
>
Krzysztof Przybyła