Uruchom swój sklep internetowy na _Stores w ciągu 14 dni, a otrzymasz w PREZENCIE książkę "Patent na e-commerce" autorstwa Krzysztofa Domaradzkiego >>>

Jak edytować rekordy DNS?

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel

W panelu direct_Admin możesz zarządzać rekordami DNS domen, które mają ustawione nasze serwery DNS właściwe dla usług hostingowych – jeśli domena utrzymywana jest na FreeDNS – Parkowanie domeny jej ustawieniami DNS możesz zarządzać z poziomu panelu klienta: https://cyberfolks.pl/pomoc/zarzadzanie-domena-w-freedns-parkowanie-domeny/.
Rekordy DNS mają na celu wskazanie serwera, z którego ma być obsługiwana Twoja strona, subdomeny, czy poczta w tej domenie. Aby edytować rekordy DNS Twojej domeny:

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego
2. Wybierz domenę, której rekordy chcesz edytować
3. Wybierz „Edycja strefy DNS” w dziale „Serwer WWW i domeny”


Wyświetlone zostaną rekordy, które są dodane do strefy DNS Twojej domeny. Pod listą rekordów widoczna jest sekcja, w której możesz dodać nowe rekordy.

Edycja rekordów DNS

Jeśli chcesz edytować istniejący rekord domeny, możesz to zrobić poprzez usunięcie obecnego rekordu i dodanie nowego z poprawną wartością. Rekord usuniesz zaznaczając checkbox po prawej stronie rekordu i klikając „Usuń” pod listą rekordów domeny:

Nowy rekord możesz dodać w sekcji „Dodaj rekord domeny”:

  • Pole po lewej stronie to pole odpowiadające kolumnie „Nazwa” – w tym polu należy wskazać nazwę domeny lub subdomeny, dla której dany rekord ma zostać utworzony.
    UWAGA!
    Wpisując pełną nazwę domeny należy zakończyć rekord kropką – w innym wypadku do nazwy domeny zostanie automatycznie dopisana nazwa domeny.
  • Środkowe, domyślnie uzupełnione pole to pole odpowiadające kolumnie „TTL” – jest to czas propagacji rekordu podany w sekundach. Domyślnie czas propagacji, czyli czas, po którym zmiany wprowadzone w rekordach będą widoczne w sieci to 4 godziny.
  • Kolejna kolumna określa typ rekordu, np. A, MX czy TXT.
  • Pole po prawej stronie to pole odpowiadające kolumnie „Wartość” – w tym polu należy wskazać wartość danego rekordu.

UWAGA! Wyjątek od powyższych reguł stanowi rekord MX, dla którego nazwa domeny jest dodawana automatycznie, a w polu po lewej stronie wpisuje się wartość rekordu MX. Z listy rozwijanej możesz wybrać priorytet.

Poniżej zamieszczone są instrukcje dotyczące dodawania najpopularniejszych typów rekordów.

> Rekord A

Rekord A pozwala na wskazanie adresu IP serwera, z którego ma być obsługiwana dana domena lub subdomena. Domyślnie po dodaniu domeny czy subdomen do panelu direct_Admin rekordy wskazują na IP serwera, na którym domena została dodana:

Jeśli chcesz edytować istniejący rekord A domeny, możesz to zrobić poprzez usunięcie obecnego rekordu i dodanie nowego z poprawnym adresem IP. Nowy rekord A możesz dodać w sekcji „Dodaj rekord domeny” w wierszu dla rekordu typu A:

W polu po lewej stronie wpisz nazwę domeny lub subdomeny, dla której ma być dodany rekord. W polu po prawej wpisz IP serwera, na który ma wskazywać domena lub subdomena.
Przykładowo, prawidłowo dodany rekord A dla domeny zawiera kropkę na końcu nazwy:

W przypadku podania nazwy domeny bez kropki w systemie nazwa rekordu będzie widoczna jako domena.cfolks.pl.domena.cfolks.pl – system automatycznie dopisze nazwę domeny.
W przypadku subdomen istnieją dwie możliwości dodawania rekordów:
Opcja 1. Dodanie nazwy subdomeny – rekord dodawany bez kropki:

W przypadku podania samej nazwy subdomeny nazwa rekordu w systemie będzie widoczna jako subdomena.domena.cfolks.pl – system automatycznie dopisze nazwę domeny.

Opcja 2. Dodanie pełnej nazwy subdomeny z dopisaną domeną – rekord zakończony kropką:

W przypadku braku kropki kończącej rekord system automatycznie dopisałby raz jeszcze nazwę domeny, a rekord w systemie widoczny byłby jako subdomena.domena.cfolks.pl.domena.cfolks.pl

> Rekord MX

Rekord MX pozwala na skierowanie obsługi poczty na dany serwer. Domyślnie po dodaniu domeny rekord MX wskazuje na subdomenę mail, a subdomena mail rekordem A wskazuje na IP serwera.


Jeśli chcesz wydelegować pocztę na serwer zewnętrzny, możesz skorzystać z dwóch opcji:
1. Jeśli znasz IP serwera, na którym ma być utrzymywana poczta, wystarczy, że usuniesz obecny rekord A dla subdomeny mail i utworzysz nowy, wskazujący na IP nowego serwera poczty (zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rekordu A powyżej).
2. Jeśli znasz nazwę hosta serwera poczty, możesz usunąć obecny rekord MX i dodać nowy w sekcji „Dodaj rekord domeny”:

W polu po lewej stronie wpisz wartość rekordu MX, czyli nazwę hosta – podając pełną nazwę hosta rekord należy zakończyć kropką. Z rozwijanej listy po prawej stronie wybierz odpowiedni priorytet rekordu i kliknij „Dodaj”. Przykładowy, poprawnie dodany rekord:

W przypadku braku kropki kończącej rekord system automatycznie dopisałby do wartości rekordu nazwę Twojej domeny, a rekord w systemie widoczny byłby jako serwerpoczty.pl.domena.cfolks.pl. W przypadku wskazywania rekordu MX na subdomenę utworzoną w Twojej domenie wystarczy podać jedynie samą nazwę subdomeny, bez kropki. Taka subdomena powinna mieć wtedy również utworzony rekord A, wskazujący na odpowiedni adres IP – przykładowo:

> Rekord CNAME

Rekord nazwy kanonicznej (CNAME) jest używany do tworzenia aliasów z jednej nazwy domeny na inną nazwę. Rekord CNAME zawsze kieruje na adres hosta, podczas gdy rekord A zawsze kieruje na adres IP. Rekord CNAME możesz dodać w sekcji „Dodaj rekord domeny”:

Uwaga! Dla domeny nie można utworzyć rekordu CNAME – rekord ten może być utworzony tylko dla subdomen. Rekord CNAME dla danej subdomeny może zostać utworzony, o ile dla tej subdomeny nie istnieje już rekord A. Przed dodaniem rekordu CNAME rekord A dla danej subdomeny należy usunąć.
W polu po lewej stronie należy podać nazwę subdomeny, dla której rekord ma obowiązywać, natomiast w polu po prawej należy podać nazwę hosta, na którą ma wskazywać rekord. Podając pełną nazwę subdomeny, np. www.domena.cfolks.pl rekord należy zakończyć kropką. Nazwa hosta powinna zostać zakończona kropką.

Alternatywnie, podając samą nazwę subdomeny podajemy jej nazwę bez kropki. Nazwa hosta powinna zostać zakończona kropką.

> Rekord TXT

Rekord TXT zawiera informacje tekstowe. Te rekordy dodaje się do ustawień domeny w celu np. zweryfikowania własności domen, czy do zapewniania bezpieczeństwa poczty e-mail poprzez rekordy SPF, DKIM, DMARC. Rekord TXT możesz dodać w sekcji „Dodaj rekord domeny”.

W polu po lewej stronie należy podać nazwę domeny lub subdomeny, dla której rekord ma obowiązywać, natomiast w polu po prawej należy podać wartość tekstową rekordu, bez apostrofów.
Przykładowy rekord dla domeny:
Dodając rekord TXT dla subdomeny możesz podać pełną nazwę subdomeny, np. subdomena.domena.cfolks.pl i w tym wypadku rekord należy zakończyć kropką:

Podając samą nazwę subdomeny podajemy jej nazwę bez kropki. Przykładowo:


O konfiguracji rekordów SPF, DKIM i DMARC wykorzystywanych do weryfikacji nadawcy wiadomości możesz przeczytać więcej tutaj: https://cyberfolks.pl/pomoc/weryfikacja-nadawcy-wiadomosci-spf-dkim-dmarc/

W server_Panel możemy edytować plik strefy domeny, np. w celu wykierowania subdomeny na zewnętrzny serwer www lub pocztowy. W celu dokonania modyfikacji przejdź do działu „Domeny” i „Zarządzanie strefą (rekordy)”

Następnie mamy możliwość dodania odpowiedniego rekordu w pliku strefy domeny (1),
lub edycji istniejącego rekordu (2)

jak-zmienic-rekordy-dns
>
Magdalena Pietraszek