Jak zmienić nazwę karty (zakładki) produktu?

Częstym problemem spotykanym w większości popularnych motywów jest zmiana domyślnego tekstu zakładki przy produkcie (Opis). Przy użyciu krótkiego kodu przedstawionego niżej można dowolnie zmienić taki tekst.

1. Wybierz z menu bocznego odpowiednio: Wygląd > Edytor plików motywu. Następnie spośród wszystkich zainstalowanych motywów wybierz ten, z którego aktualnie korzystasz oraz plik functions.php, do którego zostanie dodany fragment kodu odpowiedzialny za taką zmianę. Można także skorzystać z klienta FTP i odnaleźć plik functions.php w katalogu z motywem strony. Zmiany najlepiej dokonywać w utworzonym wcześniej motywie potomnym.

2. W pliku functions.php (najlepiej na samym dole) należy dodać poniższy kod oraz zapisać zmiany.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs’, 'woo_rename_tab’, 98);

function woo_rename_tab($tabs) {

$tabs[’description’][’title’] = 'Opis produktu’;

return $tabs;

}

Tekst zakładki zmieni się z “Opis” na “Opis produktu”.

>
Krzysztof Łukasiewicz