Jak zmienić hasło do panelu administratora?

Hasło do panelu administracyjnego konfigurujesz samodzielnie po zakupieniu usługi. Jeśli chcesz zmienić hasło to możesz to zrobić na 2 sposoby:

Zmiana hasła do panelu administracyjnego w panelu klienta

Zaloguj się do panelu klienta panel.cyberfolks.pl

Po lewej stronie rozwiń menu Twoje usługi. Następnie wybierz zakładkę Hosting

Wyszukaj hosting, dla którego chcesz zmienić hasło i kliknij w kłódkę obok opcji „Zaloguj do DirectAdmin”

W polu „Nowe hasło” oraz „Powtórz nowe hasło” wpisz hasło, którego będziesz używać do logowania się do panelu administracyjnego. Hasło musi zawierać wielkie i małe litery, znaki specjalne oraz cyfry, składać się musi z minimum 10 znaków i może zawierać maximum 64 znaki.

Zmiana hasła do hostingu w panelu administracyjnym (wybierz odpowiednią zakładkę: direct_Admin, server_Panel lub WebAs)

Artykuł dla panelu:
direct_Admin
server_Panel
WebAs

> Zaloguj się do panelu administratora sXX.cyber-folks.pl

W tej metodzie korzystasz z adresu serwera, na którym znajduje się nasze konto hostingowe. Przykładowo dla serwera s23 adres będzie wyglądać tak – http://s23.cyber-folks.pl:2223

W tym celu używamy adres serwera z cyberfolks.pl w nazwie – np. https://s21.cyber-folks.pl:2223

Po zalogowaniu w górnym pasku menu wybierz „Ustawienia”

Wpisz obecne hasło. W polu nowe hasło wpisz hasło, którego będziesz używać do logowania się do panelu administracyjnego. Hasło musi zawierać wielkie i małe litery, znaki specjalne oraz cyfry, składać się musi z minimum 10 znaków i może zawierać maximum 64 znaki.

W celu zresetowania hasła do server_Panelu wystarczy, że wejdziesz na stronę:
https://cyberfolks.pl/zapomniane-haslo/
i podasz nazwę użytkownika i adres jednej z domen obsługiwanych w ramach panelu.

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta.
  2. Po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”.
  3. Wybierz zakładkę Hosting.
  4. Kliknij w przycisk „Zaloguj do WebAs”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem.
  5. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Konfiguracja > Ustawienia.
  6. Wpisz nowe hasło do FTP & SSH & WebAs i kliknij ZAPISZ FORMULARZ.

jak-zmienic-haslo-do-panelu-administratora
>
Alisa Łaska