Jak wyróżnić produkt, który jest w wyprzedaży w sklepie na WooCommerce?

1. Wybierz z menu bocznego odpowiednio: Wygląd > Edytor plików motywu. Następnie spośród wszystkich zainstalowanych motywów wybierz ten, z którego aktualnie korzystasz oraz plik functions.php, do którego zostanie dodany kawałek kodu odpowiedzialny za taką zmianę. Można także skorzystać z klienta FTP i odnaleźć plik functions.php w katalogu z motywem strony. Zmiany najlepiej dokonywać w utworzonym wcześniej motywie potomnym.

2. W pliku functions.php (najlepiej na samym dole) należy dodać poniższy kod oraz zapisać zmiany.

add_filter(’woocommerce_sale_flash’, 'woocommerce_custom_sale_text’, 10, 3);

function woocommerce_custom_sale_text($text, $post, $_product)

{

return '<span class=”onsale”>Wyprzedaż</span>’;

}

Dodając powyższy kod w pliku functions.php tworzymy dodatkowy element <span class=”onsale”>Wyprzedaż</span> (można użyć dowolnego kodu HTML) przy danym produkcie, który ma ustawioną cenę promocyjną. Element ten możemy dowolnie stylować przy pomocy CSS.

>
Krzysztof Łukasiewicz