Jak wykonać kopie baz danych z SSH?

Przywracanie kopii
Po zalogowaniu się do shella wydajemy polecenie :

mysql -u nazwa_uzytkownika -p -D nazwa_bazy < nazwa_kopi.sql

plik nazwa_kopi.sql musi znajdować w bieżacym katalogu.

Baza danych musi być wcześniej utworzona w Panelu Administratora (użytkownik bazy nie ma prawa do tworzenia bazy).

Aby wgrać baze z odpowiednim kodowaniem używamy opcji –default-character-set=kodowanie
np:

--default-character-set=latin2

Tworzenie kopii
Po zalogowaniu się do shella wydajemy polecenie :

mysqldump -u nazwa_uzytkownika -p nazwa_bazy > nazwa_kopi.sql

Plik pojawi się w bieżącym katalogu.

Aby zrzucić bazę z odpowiednim kodowaniem używamy opcji –default-character-set=kodowanie
np:

--default-character-set=latin2

jak-wykonac-kopie-baz-danych-z-ssh
>
Paweł Kloc