Wyświetlanie zawartości katalogów

Domyślnie generowanie listy plików dla katalogów nie posiadających index.* nie jest dostępne. Jeśli jednak zależy Ci na wyświetlaniu zawartości danego katalogu w przeglądarce www, możesz umieścić plik .htaccess w katalogu, który ma być listowany. W pliku tym powinien być umieszczony poniższy kod:

Options +Indexes

Umieszczenie pliku .htaccess w konkretnym katalogu działa na wszystkie jego podkatalogi, a więc katalog_główny, podkatalog_1 i podkatalog_2:

  katalog_główny
  |--.htaccess
  |--plik.1
  |--plik.2
  |--podkatalog_1
  |  |--plik.1.1
  |  |--plik.1.2
  |--podkatalog_2
     |--plik.2.2

Jeśli chciałbyś wyłączyć listowanie dla katalogu podkatalog_1 to powinieneś w nim umieścić plik .htaccess:

Options -Indexes
wyswietlanie-zawartosci-katalogow
>
Wiktor Słup-Ostrawski