Jak wykonać eksport bazy danych MySQL?

Aby wykonać eksport bazy danych, skorzystaj z jednej z 3 dostępnych opcji:

Opcja nr 1 – eksport przez phpMyAdmin

1. Zaloguj się do phpMyAdmin do bazy, dla której chcesz wykonać eksport. Logowanie do phpMyAdmin opisane jest w instrukcji: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zalogowac-sie-do-bazy-danych-przez-phpmyadmin/
2. Wybierz z górnego menu opcję „Eksport”

3. Kliknij „Eksport”

Opcja nr 2 – eksport przez SSH

Drugi sposób na wykonanie eksportu bazy danych (szczególnie przydatny dla dużych baz) to eksport przez SSH. Logowanie na SSH opisane jest w instrukcji: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zalogowac-sie-na-ssh/.
Po zalogowaniu do SSH:
1. Przejdź do katalogu, w którym chcesz, aby znajdował się zrzut bazy
2. Wykonaj polecenie:

mysqldump nazwa_bazy -u user_bazy -h serwer_zrodlowy -p > zrzut.sql
gdzie:
nazwa_bazy – nazwa bazy, którą chcesz wyeksportować
user_bazy – nazwa użytkownika dla tej bazy
serwer_zrodlowy – nazwa serwera, z którego eksportowana jest baza
zrzut.sql – nazwa pliku, który będzie zawierał zrzut bazy, którą eksportujesz
Po wykonaniu polecenia system poprosi o hasło do bazy danych, po jego prawidłowym podaniu zostanie wykonany eksport.

Opcja nr 3 – eksport przez panel administracyjny

Eksport bazy danych możesz wykonać również bezpośrednio z panelu administracyjnego hostingu. W tym celu:
1. Zaloguj się do panelu administracyjnego: https://cyberfolks.pl/pomoc/logowanie-sie-do-panelu-administracyjnego/
2. Wybierz z listy dowolną domenę
3. W sekcji „Bazy danych” wybierz „Zarządzanie MySQL”

4. Przy bazie danych, którą chcesz wyeksportować w kolumnie „Pobierz kopię” kliknij na odnośnik do .sql lub .gz w zależności od formatu, w którym chcesz ją pobrać.

Gotowe!

jak-wykonac-eksport-bazy-danych-mysql
>
Magdalena Pietraszek