Jak używać Aliasowania z plusem?

Na usługach hostingowych z panelem Direct Admin dostępna jest funkcja “Aliasowanie z plusem”, która pozwala na bardziej precyzyjne dostarczanie wiadomości docierających na Twoją skrzynkę pocztową. Funkcja ta jest bardzo przydatna gdy umieszczasz gdzieś swój adres email jako kontaktowy, np. na stronie internetowej, wizytówce czy w reklamie. Wówczas wszelkie zapytania z konkretnego źródła możesz skierować na wybrany katalog twojej skrzynki. Sprytne, co? 🙂

Funkcję tę znajdziesz w panelu Direct Admin (Panel Administracyjny hostingu, jeżeli nie wiesz jak się do niego zalogować, zapoznaj się z innym naszym poradnikiem: https://cyberfolks.pl/pomoc/logowanie-sie-do-panelu-administracyjnego/) po wybraniu domeny z listy, w sekcji “Poczta e-mail” -> „Aliasowanie z plusem”:


Na potrzeby poradnika niech naszą przykładową skrzynką będzie “firma@domeny.pl”.

„Aliasowanie z plusem” oferuje 3 Akcje (opcje/tryby działania), możliwe do ustawienia indywidualnie dla każdej ze skrzynek:

1. “Przenieś do skrzynki odbiorczej”:


Jest to domyślne ustawienie dla każdej skrzynki pocztowej. Wówczas nawet jeżeli nadawca prześle wiadomość na adres “firma+kadry@domeny.pl”, wiadomość ta trafi do folderu “Odebrane”, tak jak wiadomości przesyłane standardowo na adres “firma@domeny.pl”.

2. “Przenieś do podkatalogu”:


Jest to główna funkcjonalność „Aliasowania z plusem” — Akcja ta przeniesie wiadomość wysłaną na specjalny adres email (z plusem) do podkatalogu wskazanego przez nadawcę, np. gdy nadawca wyśle wiadomość na adres “firma+kadry@domeny.pl”, wiadomość ta trafi na skrzynkę “firma@domeny.pl” do podkatalogu “Odebrane/kadry”. Jeżeli taki katalog nie istnieje, serwer poczty utworzy go automatycznie i dostarczy do niego wiadomość.

Pamiętaj, że aby wiadomości docierały do odpowiednich katalogów, musisz poinformować swoich nadawców, aby wysłali wiadomość na odpowiedni adres z plusem.

3. “Nieaktywny”:


Funkcję “Aliasowanie z plusem” możesz również całkowicie dezaktywować dla wybranych skrzynek, wystarczy w tym celu wybrać obok skrzynki na liście Akcję “Nieaktywny”. Wówczas dla danej skrzynki działać będzie tylko standardowy adres email “firma@domeny.pl”, a gdy ktoś spróbuje wysłać wiadomość np. na nasz adres “firma+kadry@domeny.pl”, wiadomość nie zostanie doręczona, a nadawca otrzyma w odpowiedzi zwrotkę podobną do poniższej:

Your message to [firma@domeny.pl](mailto:firma@domeny.pl)\ was automatically rejected:
User subaddress not found due to disabled subaddressing functionality.

Uwaga!: Aliasowanie z plusem może nie być dostępne na niektórych usługach Direct Admin których nie ma już w ofercie, oraz takich, dla których ustawiona jest niestandardowa skórka panelu Direct Admin (np. dawne usługi Reseller). Funkcja ta nie jest również dostępna na usługach hostingowych z panelami server_Panel i WebAs.

jak-uzywac-aliasowania-z-plusem
>
Mirosław Sycz