Jak usunąć zakładkę “opinie” na stronie produktu?

W motywach w Woocommerce może niekiedy zajść potrzeba wyłączenia sekcji z opiniami. Opinie te pojawiają się przeważnie w zakładkach pod produktem. Opinie można wyłączyć w ustawieniach WooCommerce wybierając kolejno:  WooCommerce → Ustawienia → Produkty oraz odznaczając opcję “Włącz opinie o produktach”.
Zakładkę z opiniami można również usunąć wykorzystują do tego kod umieszczony w pliku functions.php

1. Wybierz z menu bocznego odpowiednio: Wygląd > Edytor plików motywu. Następnie spośród wszystkich zainstalowanych motywów wybierz ten, z którego aktualnie korzystasz oraz plik functions.php, do którego zostanie dodany kawałek kodu odpowiedzialny za taką zmianę. Można także skorzystać z klienta FTP i odnaleźć plik functions.php w katalogu z motywem strony. Zmiany najlepiej dokonywać w utworzonym wcześniej motywie potomnym.

2. W pliku functions.php (najlepiej na samym dole) należy dodać poniższy kod oraz zapisać zmiany.

add_filter( 'woocommerce_product_tabs’, 'im_woo_remove_review_tab’, 98 );

function im_woo_remove_review_tab( $tabs ) {

unset( $tabs[’reviews’] );

return $tabs;

}

Sekcja z opiniami zostanie wyłączona, a możliwość dodawania opinii zablokowana.

>
Krzysztof Łukasiewicz