Jak usunąć .00 po przecinku z ceny produktu?

Jak usunąć dwa zera po przecinku w cenie produktu w sklepie na WooCommerce? Wystarczy dodać krótki kod do pliku functions.php.

1. Wybierz z menu bocznego odpowiednio: Wygląd > Edytor plików motywu. Następnie spośród wszystkich zainstalowanych motywów wybierz ten, z którego aktualnie korzystasz oraz plik functions.php, do którego zostanie dodany kawałek kodu odpowiedzialny za taką zmianę. Można także skorzystać z klienta FTP i odnaleźć plik functions.php w katalogu z motywem strony. Zmiany najlepiej dokonywać w utworzonym wcześniej motywie potomnym.

2. W pliku functions.php (najlepiej na samym dole) należy dodać poniższy kod oraz zapisać zmiany.

add_filter( 'woocommerce_price_trim_zeros’, '__return_true’ );

Przykład ceny po użyciu kodu: 100.00zł → 100zł

>
Krzysztof Łukasiewicz