Jak skorzystać z usługi cyber_Storage przez Rsync?

Jednym ze sposobów umieszczenia danych na usłudze cyber_Storage jest wgranie ich za pomocą Rsync. Rsync (Remote Sync) to narzędzie służące do synchronizacji plików i katalogów między lokalnym systemem a zdalnym systemem lub między dwoma zdalnymi systemami. Na cyber_Storage uruchomiony jest deamon rsync.

Aby skorzystać z RSYNC do wgrania plików na cyber_Storage:

1. Upewnij się, że znasz hasło ustawione w opcji RSYNC Secret w danych technicznych Twojej usługi cyber_Storage: https://cyberfolks.pl/pomoc/zarzadzanie-usluga-cyber_storage-zmiana-hasla-konfiguracja/

2. Zaloguj się do SSH serwera, z którego chcesz zgrać dane – przykładowe polecenie:
ssh -p PORT USER@HOST
gdzie: PORT to port do połączenia SSH, USER to login użytkownika, a HOST to nazwa serwera lub jego adres IP
Przykłady nawiązania połączenia SSH dla usług z naszą administracją znajdziesz w instrukcji: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zalogowac-sie-na-ssh/

3. Ustal, w jakiej lokalizacji znajdują się pliki, które chcesz przekopiować.

4. Połączenie z cyber_Storage dostępne jest z wykorzystaniem deamona rsync.
Przykładowe polecenie do skopiowania danych z lokalizacji SOURCE_DIR do lokalizacji docelowej TARGET_DIR:

rsync -avWHs SOURCE_DIR rsync://KONTO@ADRES_SERWERA/KONTO/TARGET_DIR/

Poniżej znajduje się opis wszystkich wykorzystanych opcji:

  • a: Tryb archiwalny, który zachowuje właściwości plików, takie jak uprawnienia, stempel czasowy, itp.
  • -v: Tryb verbose, wyświetla szczegółowe informacje podczas procesu synchronizacji.
  • -W: Kopiowanie plików specjalnych w sposób przewodni (także w trybie archiwalnym).
  • -H: Zachowuje dowiązania symboliczne na plikach źródłowych.
  • -s: Tryb synchronizacji, który usuwa pliki na docelowym serwerze, które nie istnieją na lokalnym systemie
  • SOURCE_DIR: Katalog źródłowy, z którego pliki będą synchronizowane, np. /home/user/domains
  • TARGET_DIR: Katalog źródłowy, z którego pliki będą synchronizowane, np. /2024-02-KOPIA
  • KONTO jest loginem do Twojej usługi cyber_Storage.
  • ADRES_SERWERA to nazwa hosta/serwera FTP/SCP do połączenia z usługą.

Parametry KONTO i ADRES_SERWERA znajdziesz w Danych technicznych usługi cyber_Storage w panelu klienta

5. Po uruchomieniu polecenia poproszony zostaniesz o podanie hasła – jest to hasło RSYNC secret, które konfigurowałeś w 1. punkcie instrukcji.

Gotowe!

jak-skorzystac-z-uslugi-cyber_storage-przez-rsync
>
Magdalena Pietraszek