Zarządzanie usługą cyber_Storage – zmiana hasła, konfiguracja

Do cyber_Storage możesz się połączyć poprzez program FTP/SCP np. FileZilla lub WinSCP oraz skorzystać z szybkiego protokołu RSYNC. Dla zachowania większego bezpieczeństwa danych możesz również ograniczyć możliwość zalogowania do usługi dla konkretnych adresów IP.

Aby zarządzać usługą cyber_Storage:

1. Zaloguj się do panelu klienta panel.cyberfolks.pl. Jeśli nie pamiętasz danych logowania, możesz odzyskać je zgodnie z instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zmienic-haslo-do-panelu-klienta/

2. W menu po lewej stronie rozwiń sekcję „Twoje usługi” i wybierz opcję „Storage”.

3. Po kliknięciu na nazwę usługi wyświetlone zostaną jej dane techniczne.

Poniżej znajdziesz opis wszystkich parametrów i ich możliwości modyfikacji.

Konto

Parametr Konto jest loginem do Twojej usługi cyber_Storage. Za pomocą tego loginu będziesz logować się np. do FTP

Adres serwera

Adres serwera to nazwa hosta FTP/SCP do połączenia z usługą.

Hasło FTP/SCP

Jest to hasło do logowania do FTP/SCP. Hasło to możesz zmienić, klikając na ikonę ołówka:

Podczas zmiany hasła możesz skorzystać z generatora haseł (symbol klucza) lub wyświetlić wygenerowane hasło (symbol oka). Po wpisaniu nowego hasła zatwierdź zmiany.

RSYNC secret

RSYNC secret to hasło do autoryzacji połączenia z rsync deamon.
Aby zmienić RSYNC secret, kliknij symbol ołówka:

następnie wprowadź RSYNC secret i potwierdź zmiany:

Adresy IP dopuszczone

Jest to lista adresów IP, z których będziesz mógł połączyć się z usługą przestrzeni pod backup cyber_Storage przez RSYNC. Jeśli ta lista jest pusta, będziesz mógł połączyć się z dowolnego adresu IP. Jeśli do tej listy dodany jest przynajmniej jeden adres IP, połączenie będzie możliwe tylko ze wskazanych na liście adresów IP.

Aby zarządzać adresami IP do połączenia, kliknij na symbol ołówka:

Następnie będziesz mógł dodać kolejny adres IP do połączenia opcją „Dodaj adres IP” lub usunąć z listy dodane wcześniej IP opcją „Usuń”. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij „Zapisz”

Powierzchnia

Jest to informacja o pozostałej wolnej przestrzeni na cyber_Storage.

zarzadzanie-usluga-cyber_storage-zmiana-hasla-konfiguracja
>
Magdalena Pietraszek