Jak przekierować domenę na kilka sposobów?

1) Za pomocą pliku .htaccess

W katalogu public_html lub wybranym podkatalogu (dla subdomeny) tworzymy plik .htaccess .Nadajemy mu prawa 644 ( chmod 644).Zawartość pliku :

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mojadomena.pl
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/(.+) [NC]
RewriteRule (.*) http://domena.na.ktora.ma.przekierowac.pl [R=301,L]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.mojadomena.pl
RewriteCond %{REQUEST_URI} !/(.+) [NC]
RewriteRule (.*) http://domena.na.ktora.ma.przekierowac.pl [R=301,L]

gdzie mojadomena.pl – twoja domena na serwerze cyberfolks.pl
oraz domena.na.ktora.ma.przekierowac.pl – domena znajdująca się na jakimkolwiek serwerze.
Usunięcie znaku ! z regułki spowoduje przekierowanie z zapytań np http://mojadomena.pl/nazawpliku.php lub http://mojadomena.pl/katalog/ na docelową domenę.

2) Za pomocą pliku index.phpza pomocą funkcji PHP header()

<?php header("Location: http://adres_docelowy.pl/"); ?>

3) Pseudo-przekierowanie przez ramkę FRAME

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
<html ><FRAME src=
„http://mojadomena.pl”
frameborder=”0″></FRAMESET>
</HTML>

4) Przy użyciu JavaScript location

<script> window.location = „http://mojadomena.pl” </script>

5) Przekierowanie przy użyciu tagu META

<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”5;URL=http://mojadomena.pl”>

Powyższy skrypt uruchamia przekierowanie po upływie 5 sekund.

6) Przekierowanie za pomocą linku symbolicznego

Treści z domena.na.ktora.ma.przekierowac.pl będą wyświetkać się po wpisaniu adresu moja_domena.pl

Aby wykonać takie przekierowanie należy zalogować się do shell. I kolejno wynujemy następujące polecenia:

cd ~/domains/moja_domena.pl
rm -fr public_html
ln -s ../domena.na.ktora.ma.przekierowac.pl/public_html ./public_html

Podobnie możemy zrobić gdy chcemy przekierować na podkatalog np. domena.na.ktora.ma.przekierowac.pl/test

cd ~/domains/moja_domena.pl
rm -fr public_html
ln -s ../domena.na.ktora.ma.przekierowac.pl/public_html/test ./public_html

7) Przekierowanie z poziomu panelu administracyjnego hostingu direct_Admin

Przekierowanie za pomocą funkcji dostępnych w direct_Admin opisane jest w instrukcji: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-przekierowac-domene/

jak-przekierowac-domene-na-kilka-sposobow
>
Krzysztof Przybyła