Jak dodać tekst przed i po przycisku “Dodaj do koszyka”?

Aby dodać dowolny tekst przed oraz po przycisku “Dodaj do koszyka” można użyć kodu umieszczonego w pliku functions.php.

1. Wybierz z menu bocznego odpowiednio: Wygląd > Edytor plików motywu. Następnie spośród wszystkich zainstalowanych motywów wybierz ten, z którego aktualnie korzystasz oraz plik functions.php, do którego zostanie dodany kawałek kodu odpowiedzialny za taką zmianę. Można także skorzystać z klienta FTP i odnaleźć plik functions.php w katalogu z motywem strony. Zmiany najlepiej dokonywać w utworzonym wcześniej motywie potomnym.

2. W pliku functions.php (najlepiej na samym dole) należy dodać poniższy kod oraz zapisać zmiany.

// tekst przed „Dodaj do koszyka”

add_action( 'woocommerce_before_add_to_cart_button’, 'before_add_to_cart_btn’ );

function before_add_to_cart_btn(){

echo 'Tekst przed’;

}

//tekst po „Dodaj do koszyka”

add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button’, 'after_add_to_cart_btn’ );

function after_add_to_cart_btn(){

echo 'Tekst po’;

}

>
Krzysztof Łukasiewicz