Jak dodać cyber_Storage jako lokalizację sieciową w Windows 11?

Jednym ze sposobów umieszczenia danych na usłudze cyber_Storage jest wgranie ich za pomocą FTP lub SCP. Do FTP możesz połączyć się używając klientów FTP. Windows 11 umożliwia dodanie dodatkowej lokalizacji sieciowej z zewnętrznego serwera:

W poniższej instrukcji opisany zostanie proces dodania usługi Storage jako taką lokalizację.

Dane do połączenia FTP/SCP z cyber_Storage

Połączenie przez FTP wymaga podania loginu, hasła, nazwy hosta (serwera FTP). Wskazane dane znajdziesz w panelu klienta panel.cyberfolks.pl, do którego przypisana jest Twoja usługa przestrzeni pod backup – cyber_Storage.

1. Zaloguj się do panelu klienta panel.cyberfolks.pl. Jeśli nie pamiętasz danych logowania, możesz odzyskać je zgodnie z instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zmienic-haslo-do-panelu-klienta/

2. W menu po lewej stronie rozwiń sekcję „Twoje usługi” i wybierz opcję „Storage”.

3. Po kliknięciu na nazwę usługi wyświetlone zostaną jej dane techniczne.

Parametr Konto jest loginem do Twojej usługi cyber_Storage. Za pomocą tego loginu będziesz logować się do FTP/SCP

Adres serwera to nazwa hosta/serwera FTP/SCP do połączenia z usługą.

Do logowania potrzebujesz również Hasło FTP/SCP. Jeśli go nie pamiętasz, możesz je zmienić zgodnie z instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/zarzadzanie-usluga-cyber_storage-zmiana-hasla-konfiguracja/

Dodanie cyber_Storage jako lokalizacji sieciowej

1. Kliknij na okno wyszukiwania i wpisz „Ten komputer”


Następnie kliknij „Ten komputer”


2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu aplikacji Ten komputer i wybierz „Dodaj lokalizację sieciową”


3. Wyświetlony zostanie kreator dodawania lokalizacji sieciowej – kliknij przycisk „Dalej”


4. Zaznacz „Wybierz niestandardową lokalizację sieciową i kliknij „Dalej”


5. Następnie podaj adres serwera ftp://ADRESSERWERA, czyli np.
ftp://storage.cyberfolks.pl


6. Odznacz pole „Zaloguj anonimowo”, wpisz nazwę użytkownika, czyli wartość parametru Konto i kliknij „Dalej”.


7. Uzupełnij nazwę lokalizacji sieciowej – może to być dowolna nazwa:


8. Gotowe! W ostatnim kroku kliknij „Zakończ”


Przy połączeniu będziesz proszony o podanie hasła (pole „Nazwa użytkownika” będzie uzupełnione). W polu „Hasło” podaj hasło ustawione w opcji Hasło FTP/SCP. Możesz też wybrać opcję zapamiętania hasła „Zapisz hasło”. Aby się zalogować, kliknij „Zaloguj”

jak-dodac-cyber_storage-jako-lokalizacje-sieciowa-w-windows-11
>
Magdalena Pietraszek