Wieloskładnikowe uwierzytelnianie (2FA) dla zewnętrznych programów pocztowych

Dla kont mailowych obsługiwanych na serwerach z direct_Admin i server_Panel dostępna jest opcja aktywowania wieloskładnikowego uwierzytelniania (2FA) dla zewnętrznych programów pocztowych, takich jak np. Microsoft Outlook czy Mozilla Thunderbird. Po aktywowaniu tej opcji uwierzytelnianie w zewnętrznych programach pocztowych polegać będzie na zalogowaniu do skrzynki poprzez webmail z aktywnym 2FA minimum raz na 24 godziny, aby uwierzytelnić połączenie z danego adresu IP.
Każde kolejne logowanie na skrzynkę przez webmaila na nowo ustawi/odświeży czas autoryzacji danego adresu IP na 24 godziny.

Aby aktywować wieloskładnikowe uwierzytelnianie dla zewnętrznych programów pocztowych:

1. Zaloguj się do webmaila: poczta.cyberfolks.pl. Jeśli nie pamiętasz danych logowania do skrzynki, możesz je zresetować zgodnie z instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-zmienic-haslo-do-skrzynki-e-mail/

2. Przejdź do opcji „Ustawienia” w prawym górnym rogu

3. Wybierz opcję „Dwuskładnikowe uwierzytelnianie” w kolumnie Ustawienia:

4. Pamiętaj, że aby aktywować tą opcję, musisz mieć wcześniej aktywną weryfikację 2FA dla webmaila. Możesz ją aktywować, zgodnie z instrukcją: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-aktywowac-dwuetapowa-weryfikacje-2fa-przy-logowaniu-do-webmail/

5. Jeśli dopiero aktywowałeś 2FA, upewnij się, że prawidłowo logujesz się do webmaila z aktywną dwuetapową weryfikacją. W tym celu wyloguj się z webmaila i spróbuj ponownie się zalogować.

Jeśli logowanie przebiegło prawidłowo, przejdź ponownie do „Ustawienia” -> „Dwuskładnikowe uwierzytelnianie” (kroki nr 2 i 3), aktywuj opcję „Stosuj w zewnętrznych programach pocztowych” i kliknij „Zapisz”

Gotowe!

wieloskladnikowe-uwierzytelnianie-2fa-dla-zewnetrznych-programow-pocztowych
>
Magdalena Pietraszek