Ustawienia baz danych w popularnych systemach CMS

Joomla

Dane są przechowywane w pliku configuration.php w zmiennych:

var $host = 'adres serwera'; (jeśli baza leży na Twoim koncie, możesz podać localhost)
var $user = 'login';
var $password = 'hasło';
var $db = 'nazwa bazy danych';

w nowych wersjach Joomli (v. 2.x.x, 3.x.x) zmienne mają postać:

public $host = 'adres serwera'; (jeśli baza leży na Twoim koncie, możesz podać localhost)
public $user = 'login';
public $password = 'hasło';
public $db = 'nazwa bazy danych';


WordPress

Dane są przechowywane w pliku wp-config.php w zmiennych:

/** Nazwa bazy danych, której używać ma WordPress */
define(’DB_NAME', 'nazwa bazy danych');

/** Nazwa użytkownika bazy danych MySQL */
define(’DB_USER', 'login');

/** Hasło użytkownika bazy danych MySQL */
define(’DB_PASSWORD', 'hasło');

/** Nazwa hosta serwera MySQL */
define(’DB_HOST', 'adres serwera'); (jeśli baza leży na Twoim koncie, możesz podać localhost)


Presta Shop

Dane są przechowywane w pliku /config/settings.inc.php w zmiennych:

define(’_DB_NAME_', 'nazwa bazy danych');
define(’_DB_SERVER_', 'adres serwera'); (jeśli baza leży na Twoim koncie, możesz podać localhost)
define(’_DB_USER_', 'login');
define(’_DB_PASSWD_', 'hasło');


Sklep SOTE (w wersji 5 oraz 6)

Dane są zaszyfrowane. Aby zmienić dane bazy należy wejść na stronę:

http://www.adres-sklepu.pl/update.php/stSetup/reconfigure

Po podaniu danych logowania wyświetli się panel do zmiany danych dostępowych.

ustawienia-baz-danych-w-popularnych-systemach-cms
>
Dominik Roth
Szukaj
Generic filters