Uruchamianie skryptów PHP za pomocą Crona

Przykładowy plik php , który chcemy uruchomić za pomocą crona , oto polecenie:

/usr/local/bin/php /home/twoj_login/cala_sciezka_do_pliku/nazwapliku.php 

Jeżeli nie chcemy dostawać ewentualnych błędów/ ostrzeżeń na maila na końcu polecenia dopisujemy &>/dev/null

 

Jeżeli chcemy uruchomić plik php znajdujący się na innym serwerze używamy :

/usr/bin/lynx --dump http://domena/plik.php

czas wykonania zadania ustawiamy według: 

* * * * * command to be executed 
– – – – – 
| | | | | 
| | | | +—– day of week (0 – 6) (Sunday=0) 
| | | +——- month (1 – 12) 
| | +——— day of month (1 – 31) 
| +———– hour (0 – 23) 
+————- min (0 – 59)

Dokładny opis konfiguracji cron znaleźć można w podręczniku ekranowym man 5 crontab.

uruchamianie-skryptow-php-za-pomoca-crona
>
Kasia Bielawska