Ruby On Rails – mod_ruby

Mod_Ruby działa na plikach o rozszerzeniu .rbx
Można go uruchomić w dowolnym katalogu, musi być włączony ExecCGI, plik nazwa.rbx powinien mieć prawa wykonywalne

przykład:
Zawartość pliku .htaccess:

Options +ExecCGI
AddHandler cgi-script pl
DirectoryIndex index.rbx

zawartość pliku index.rbx:

puts "Przykład działania ruby on rails."

Oczywiście działa również passenger w serwerze apache i można uruchamiać własne aplikacje rails

ruby-on-rails-mod_ruby
>
Kasia Bielawska