Przekierowanie z https na http

Aby wymusić otwieranie strony w wersji http należy wprowadzić do pliku .htaccess naszej domeny następującą regułę:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} on
RewriteRule ^ http://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Lokalizacja pliku .htaccess dla domeny:
domains/nazwadomeny.pl/public_html/.htaccess

przekierowanie-z-https-na-http
>
Tomasz Gałązka