Przekierowanie na https z www

Aby przekierować naszą domenę na adres z https i przedrostkiem „www” należy wprowadzić w pliku .htaccess domeny następującą regułę:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.(.*) [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [L,R=301]

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Lokalizacja pliku .htaccess dla domeny:
domains/nazwadomeny.pl/public_html/.htaccess

przekierowanie-na-https-z-www
>
Tomasz Gałązka