Jak zmienić hasło do skrzynki pocztowej bez logowania się do panelu administracyjnego?

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel

Taki link przydaje się w przypadku gdy udostępniamy konto email osobom trzecim, a nie chcemy im dawać pełnego dostępu do panelu administracyjnego.
Aby zmienić hasło do skrzynki pocztowej bez logowania do panelu administracyjnego DirectAdmin wystarczy w przeglądarce wpisać adres:

http://twojadomena.com:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD

gdzie ciąg twojadomena.com należy zastąpić nazwa własnej domeny lub nazwą naszego serwera, na którym znajduje się skrzynka pocztowa, np:

http://s120.cyber-folks.pl:2222/CMD_CHANGE_EMAIL_PASSWORD

Uwaga! Powyższy link zawiera przykładową nazwę serwera! Ciąg s120.cyber-folks.pl należy zastąpić nazwą serwera poczty, na którym utrzymywana jest Twoja domena. Adres serwera (host) poczty jest widoczny na belce po lewej stronie w panelu administracyjnym:

lub w panelu klienta w zakładce „Twoje usługi” -> „Hosting” w kolumnie „Host” przy właściwej usłudze hostingowej:

Aby zresetować hasło do skrzynki email, wystarczy kliknąć na poniższy przycisk i podać login lub alias przypisany do skrzynki, dla której chcesz wykonać reset:

Warunkiem aby reset był możliwy jest wcześniejsze zdefiniowanie zapasowego adresu email dla danej skrzynki.

jak-zmienic-haslo-do-skrzynki-pocztowej-bez-logowania-sie-do-panelu-administracyjnego
>
Krzysztof Przybyła