Jak zdebugować WordPress?

W przypadku nieprawidłowego działania witryny w WordPress warto uruchomić debugowanie, które wskaże źródło problemów.
Aby uruchomić debugowanie:
1. Zaloguj się do panelu administracyjnego
2. Wybierz domenę, dla której chcesz uruchomić debugowanie
3. Kliknij w „Wersja PHP dla domen” w dziale „Serwer WWW i domeny” i sprawdź, jaka wersja PHP przypisana jest dla domeny, dla której wykonana będzie zmiana parametrów.

4. Przejdź do działu „Pozostałe ustawienia” dla tej domeny i wybierz „PHP – ustawienia globalne”

5. Wybierz „Opcje”

Sprawdź, jaką masz ustawioną wersję PHP – ustaw ją na taką samą, jak dla domeny z kroku 3. Uruchom opcję wyświetlania błędów

6.Wróć do strony głównej. Wybierz domenę, a następnie w dziale „Serwer WWW i domeny” wybierz „Przypisz katalog domeny”. Sprawdź, z jakiego katalogu odpowiada Twoja domena.

7. Przejdź do katalogu, z którego odpowiada domena. Kliknij w „Menadżer plików” widoczny na górze ekranu i przejdź do katalogu, z którego odpowiada domena zgodnie ze ścieżką z kroku 6 – podstawowa ścieżka katalogów to:
Menadżer plików-> domains -> nazwadomeny -> public_html
Odnajdź plik wp-config.php, w kolumnie „Czynność” kliknij opcję „Edytuj”

8. W pliku wp-config.php znajdź fragment określający uruchomienie opcji debugowania. Zmień wartość parametru WP_DEBUG z „false” na „true”.
Kliknij „Zapisz”.

Gotowe! Twoja strona powinna wyświetlać już komunikaty błędów.

jak-zdebugowac-wordpress
>
Damian Pietraszek