Jak utworzyć konto pocztowe?

Artykuł dla panelu:
direct_Admin
server_Panel
WebAs
Zapraszamy do zapoznania się z wideo – Jak założyć pocztę e-mail

Nowe konto pocztowe można utworzyć w panelu administracyjnym DirectAdmin.

Aby to zrobić:
1. Po zalogowaniu się wybierz domenę, w której chcemy utworzyć konto pocztowe.
2. Wybierz opcję „Konta e-mail” lub „Dodaj konto email” (jeśli tak przejdź do punktu 4) w dziale „Poczta e-mail”

3. Kliknij w „Utwórz konto e-mail”

4. Wpisz nazwę konta e-mail, hasło oraz rozmiar skrzynki (0 oznacza brak limitu) i kliknij „Utwórz”

5. Gotowe! Pojawi się okno z danymi Twojej skrzynki

Logowanie do konta email przy użyciu klientów poczty musi odbywać się po całej nazwie konta, np. email@twojadomena.pl

Aby dodać nową skrzynkę z poziomu server_Panel należy przejść do zakładki Serwer poczty i kliknąć dodaj:

Następnie wystarczy uzupełnić wymagane pola, przy tworzeniu skrzynki można zdefiniować kilka aliasów (adresów), które będą obsługiwane w ramach tej skrzynki. Oznacza to, że niezależnie na który z tych adresów nadawca wyśle wiadomość to dotrze ona na jedną skrzynkę.

Po utworzeniu skrzynki pojawi się możliwość pobrania danych do konfiguracji , adresy serwerów potrzebnych do konfiguracji skrzynki w programie pocztowym, można zawsze znaleźć w server_Panel w zakładce Dane konfiguracyjne jak też w webmailu Ustawienia > Konfiguracja klienta poczty.

Jeśli posiadasz hosting z panelem WebAs nowe konto pocztowe utworzysz w panelu WebAs.

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta,
  2. Po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi”,
  3. wybierz zakładkę Hosting.
  4. Kliknij w przycisk „Zaloguj do WebAs”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz  automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem
  5. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Usługi > Poczta > SKRZYNKI, wybierz domenę z listy rozwijanej i kliknij opcję „NOWA SKRZYNKA”. (rys. 1)
  6. Wybierz nazwę skrzynki, określ hasło oraz powierzchnię w sekcji Identyfikacja. W pozostałych sekcjach możesz ustawić dodatkowe opcje dotyczące przekierowań, aliasów, antyspamu czy też auto-odpowiedzi.

UWAGA: Pamiętaj, że w celu poprawnego funkcjonowania skrzynki pocztowej niezbędne jest wydelegowanie domeny na serwer, na którym zostało utworzone konto e-mail. Czas propagacji w sieci wynosi do 24 godzin

jak-utworzyc-konto-pocztowe
>
Krzysztof Przybyła