Jak ustawić hasło dla katalogu lub pliku?

Artykuł dla panelu:
direct_Admin
server_Panel
WebAs

Opcja nr 1 – zabezpieczenie katalogu z poziomu opcji w direct_Admin

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego
 2. Wybierz domenę i następnie „Katalogi zabezpieczone hasłem” w dziale „Bezpieczeństwo”
 3. Wybierz „Dodaj nowy katalog”
 4. Przy wybranym katalogu kliknij w kłódkę (Zabezpiecz)
 5. Wpisz komunikat, który pojawi się po wejściu do katalogu, użytkownika oraz hasło do odblokowania zawartości, zaznacz  „Zabezpieczenie włączone”, po czym wybierz „Utwórz”
 6. Gotowe! Od teraz aby wejść do katalogu poprzez przeglądarkę internetową trzeba będzie podać użytkownika oraz hasło.

Opcja nr 2 – zabezpieczenie katalogu lub pliku z poziomu pliku .htaccess

 1. Zaloguj się do panelu administracyjnego
 2. W górnym menu wybierz opcję „Menadżer plików”
 3. Przejdź do katalogu, który ma zostać zabezpieczony hasłem lub do katalogu, w którym znajduje się plik, który chcesz zabezpieczyć
 4. Jeśli w tym katalogu nie istnieje plik .htaccess – utwórz go w sekcji „Utwórz nowy plik”
 5. Jeśli chcesz zabezpieczyć katalog, w którym się znajdujesz pliku .htaccess dodaj następującą treść:
  AuthType Basic
   AuthName "Dostęp zabroniony"
   AuthUserFile ŚCIEŻKA_DO_PLIKU_HTPASSWD
   Require valid-user

  gdzie:
  „AuthName” – tekst, który pojawi się w oknie do wpisania hasła
  „AuthUserFile” – ścieżka do pliku .htpasswd (sposób jej podania opisany jest poniżej)

  Aby zabezpieczyć hasłem konkretny plik, a nie cały katalog, do pliku .htaccess dodaj:
  AuthType Basic
   AuthName "Dostęp zabroniony"
   AuthUserFile ŚCIEŻKA_DO_PLIKU_HTPASSWD
   Require valid-user
  <Files NAZWAPLIKU.php> Require valid-user </Files>

  gdzie:
  NAZWAPLIKU.php – nazwa pliku, który chcesz zabezpieczyć

 6. W kolejnym kroku wygeneruj zaszyfrowane hasło. Skorzystaj z gotowych narzędzi, np. www.htaccesstools.com/htpasswd-generator.
 7. Utwórz plik .htpasswd w wybranej przez Ciebie lokalizacji na serwerze – najwygodniej jest to zrobić w tym samym katalogu, który zabezpieczasz
 8. Upewnij się, że ŚCIEŻKA_DO_PLIKU_HTPASSWD w pliku .htaccess została przez Ciebie prawidłowo uzupełniona. Przykładowo, gdy plik .htpasswd umieścisz w domains/NAZWADOMENY/public_html/pass ścieżka w pliku .htaccess powinna wyglądać następująco:
  /home/LOGIN_SERWERA/domains/NAZWADOMENY/public_html/pass/.htpasswd

  Jeśli plik .htpasswd umieścisz w tej samej lokalizacji co .htaccess, nie musisz wpisywać całej ścieżki. Wystarczy wpisać: AuthUserFile .htpasswd

Gotowe! Wybrany przez Ciebie katalog lub plik jest zabezpieczony hasłem.

Brak możliwości utworzenia hasła do katalogu bezpośrednio przez panel administracyjny server_Panel.
Możesz skorzystać z zabezpieczenia katalogu lub pliku z poziomu pliku .htaccess.

 1. Zaloguj się do panelu klienta.
 2. Po lewej stronie rozwiń z menu „Twoje usługi„.
 3. Wybierz zakładkę Hosting.
 4. Kliknij w przycisk „ZALOGUJ DO WEBAS”, po prawej stronie na liście, przy wybranej usłudze a zostaniesz  automatycznie przekierowany do swojego panelu zarządzania serwerem.

W panelu WebAs masz możliwość zabezpieczenia swoich stron hasłem w zakładce
Bezpieczeństwo > Hasła WWW, a następnie kliknij Nowy katalog

Wpisz nazwę katalogu, który chcesz zabezpieczyć lub pozostaw pole puste jeśli strona jest w katalogu głównym. Podaj opis oraz komunikat, który wyświetli się na stronie.

Możesz zdefiniować osobno użytkowników lub dodać użytkownika przy tworzeniu katalogu, który chcesz zabezpieczyć. Kliknij w wierszu Nowy użytkownik przycisk Dodaj. Podaj nazwę i hasło lub skorzystaj z wygenerowanego hasła, następnie kliknij przycisk DODAJ UŻYTKOWNIKA, a na końcu ZAPISZ FORMULARZ.
Jeśli chcesz dodać użytkowników przed utworzeniem zabezpieczonego katalogu przejdź do zakładki Użytkownicy i kliknij opcję Nowy użytkownik.


Po dodaniu w ten sposób użytkownika będzie on widoczny na liście.


Dzięki czemu przy dodawaniu/edytowaniu zabezpieczenia katalogu będziemy mogli go od razu wybrać.


Oczywiście utworzony bezpośrednio przy dodawaniu katalogu użytkownik, także będzie widoczny na liście wszystkich użytkowników w zakładce Konfiguracja > Bezpieczeństwo > Hasła WWW > Użytkownicy.

Dodawanie kolejnego zabezpieczonego katalogu


Jeśli chcesz dodać kolejny zabezpieczony katalog przejdź do zakładki Bezpieczeństwo > Hasła WWW i kliknij przycisk Nowy katalog.


Następnie również wpisz katalog, który chcesz zabezpieczyć lub pozostaw pole puste jeśli strona jest w katalogu głównym. Podaj opis oraz komunikat który wyświetli się na stronie. Jeśli dostęp jest przeznaczony dla wybranych użytkowników wybierz dla kogo ma być przeznaczony lub dodaj nowego użytkownika. Po zakończeniu kliknij opcję ZAPISZ FORMULARZ.

jak-ustawic-haslo-dla-katalogu-lub-pliku
>
Magdalena Pietraszek