Jak przywrócić pocztę

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel

Aby przywrócić kopię poczty:
1. Zaloguj się do panelu administracyjnego hostingu. Jeśli nie wiesz jak to wykonać, sposoby logowania zostały opisane w instrukcji: https://cyberfolks.pl/pomoc/logowanie-sie-do-panelu-administracyjnego/
2. Wybierz dowolną domenę
3. Wybierz „Kopie zapasowe/backup” w dziale „Bezpieczeństwo”

4. Kliknij „Kopia plików/poczty”

5. Wybierz przywracanie poczty i kliknij „Dalej”

6. Wybierz skrzynki do przywrócenia i kliknij „Dalej”.
UWAGA! Jeśli przywracasz skrzynkę usuniętą z panelu hostingu, utwórz ją ponownie przed przywracaniem: https://cyberfolks.pl/pomoc/jak-utworzyc-konto-pocztowe/

7. Wybierz datę przywracania i kliknij „Dalej”

8. Wybierz lokalizację i sposób przywracania poczty:

Lokalizacja docelowa dla poczty:

> „taka sama jak obecne skrzynki” – REKOMENDOWANE
> „osobny katalog” – przywrócenie plików do nowego katalogu

Sposób przywracania poczty:

> „dograj brakującą pocztę, pozostawiając istniejącą bez zmian” – REKOMENDOWANE dla zachowania bieżących wiadomości i dogrania brakujących
> „napisz pocztę we wskazanej lokalizacji” – wiadomości znajdujące się na skrzynce zostaną nadpisane danymi z kopii
> „usuń skrzynki przed przywróceniem” – wiadomości dostarczone po dacie wykonania kopii zostaną utracone
> „przenieś obecną lokalizację docelową przed przywróceniem, dodając dzisiejszą datę do nazwy”

Kliknij „Dalej”

9. Sprawdź podsumowanie. Jeśli wszystko się zgadza, wybierz „Przywróć”

Gotowe! Teraz musisz cierpliwie poczekać na przywrócenie plików. W czasie przywracania można zobaczyć na jakim jest ono etapie, klikając „Odśwież status przywracania” w sekcji „Lista ostatnich zadań”

Pamiętaj, że czas przywracania jest zależny od ilości oraz wielkości przywracanych plików.

Backup poczty utrzymywany jest do 28 dni wstecz. Funkcja pozwala na odtworzenie wybranej zawartości według następujących reguł:

  • odtworzenie wybranego folderu do osobnego katalogu nazwa_katalogu.backup, pomijając folder INBOX, który odtworzy się do katalogu backup
  • odtworzenie wybranego katalogu z opcją dogrania brakujących wiadomości 
  • odtworzenie wybranego katalogu z opcją skasowania oryginalnej treści i nadpisania jej danymi z backupu.

Aby przywrócić kopię dowolnego konta wybierz po prawej stronie przy adresie e-mail przycisk Kopie

Kolejnym krokiem jest wybór dnia, z którego chcesz przywrócić backup:

Następnie z listy rozwijanej wybierz folder, który chcesz przywrócić i zaznacz w jaki sposób chcesz odzyskać kopię:

jak-przywrocic-poczte
>
Radosław Tyl