Archiwum poczty

Artykuł dla panelu:
ServerPanelserver_Panel

Wykorzystując to narzędzie możesz uruchomić gromadzenie kopii wysyłanych i odbieranych wiadomości przez wskazane konto pocztowe. Mogą to być również wszystkie konta we wskazanej domenie.

Aby włączyć archiwum dla wybranego użytkownika bądź całej domeny, zaloguj się do server_Panel jako administrator, wybierz dział Serwer poczty a następnie Archiwum poczty.
W tym miejscu zobaczysz listę aktywnych archiwów, jeżeli takie w przeszłości były ustawione.
Aby dodać nowe wybierz przycisk “Dodaj archiwum” i uzupełnij trzy pola konfiguracji tego narzędzia:
Konto archiwizowane: Adres konta e-mail lub nazwa domeny (uwzględnione zostaną wszystkie konta w tej domenie), dla której poczta ma być archiwizowana.
Kierunek: Wybierz, czy archiwizowane mają być wiadomości wychodzące, czy przychodzące z danego konta, bądź wszystkich kont w wybranej domenie. Jeśli chcesz, aby archiwizacja działała w dwa kierunki, dodaj dwa niezależne archiwa, uwzględniające poszczególne kierunki.
Konto docelowe: Wybierz, czy archiwizowane mają być wiadomości wychodzące, czy przychodzące z danego konta, bądź wszystkich kont w wybranej domenie. Jeśli chcesz, aby archiwizacja działała w dwa kierunki, dodaj dwa niezależne archiwa, uwzględniające poszczególne kierunki.

Po zapisaniu zmian mechanizm zacznie kolekcjonować odpowiednie wiadomości.

archiwum-poczty-2
>
Magdalena Pietraszek