Uruchom swój sklep internetowy na _Stores w ciągu 14 dni, a otrzymasz w PREZENCIE książkę "Patent na e-commerce" autorstwa Krzysztofa Domaradzkiego >>>

Doskonale!

Już wkrótce będziesz cieszyć się szybciej działającą stroną.

Twój doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą, aby przeprocesować wdrożenie działań optymalizacyjnych na Twojej stronie www. Zdziwisz się, jak mocno Twoja strona może zwiększyć wydajność i przyspieszyć dzięki zaawansowanej optymalizacji!

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Dziękujemy za powierzone zaufanie.

Jeśli kiedykolwiek uznasz, że wolisz już nie otrzymywać naszej korespondencji o charakterze inspiracyjnym, edukacyjnym lub marketingowym – w dolnej części maila znajdziesz link, umożliwiający wypisanie się.

Możesz zamknąć tę stronę, albo – jeśli lubisz czytać informacje formalne – zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO poniżej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: wsparcie@cyberfolks.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dariusz Sikorski, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@h88.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu przesyłania Ci informacji edukacyjnych, ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach w Sieci oraz informacji o charakterze marketingowym.
 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych np. centra danych, platformy komunikacji elektronicznej oraz innym odbiorcom danych np. poczcie, kurierom, kancelariom prawnym.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody,
 6. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy Administratora, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji mailowych od nas – po prostu kliknij w link wypisania w stopce maila.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Na działania Administratora przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa uniemożliwi wysyłanie Ci korespondencji o charakterze określonym powyżej. Wyrażenie zgody na kontakty o charakterze edukacyjnym i marketingowym nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy na korzystanie z usług hostingowych, natomiast uniemożliwia korzystanie z z ebooków, webinarów, dedykowanych audytów i innych usług o charakterze informacyjno-edukacyjnym.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w części automatycznie w systemie informatycznym.
 11. Dane mogą być użyte do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.
 12. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, w szczególności zaś – podmiotom zagranicznym.
 13. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.