Zmiana wyglądu poczty – skórki Roundcube

W przypadku, gdy chcemy zmienić skórkę webowego klienta pocztowego Roundcube, należy zalogować się do swojej skrzynki pocztowej, a następnie:
1. Wybieramy opcję „Ustawienia” po prawej stronie

2. Teraz klikamy Preferencje > Interfejs użytkownika

3. Skórkę możemy zmienić na urządzeniach mobilnych oraz stacjonarnych, dla przykładu zmienimy dla urządzeń stacjonarnych wybierając Skórka na desktopie

4. Teraz z listy wybieramy tę, którą chcemy ustawić, np. Larry

5. Po kliknięciu na wybraną skórkę zapisujemy zmiany przyciskiem Zapisz.

zmiana-skorki-roundcube
>
Tomasz Gałązka