Zarządzanie domeną w FreeDNS – Parkowanie domeny

Jeśli nie posiadasz hostingu w cyberfolks.pl, a chcesz mieć dostęp do zarządzania rekordami DNS wykupionej u nas domeny z poziomu panelu klienta https://panel.cyberfolks.pl/ możesz skorzystać z opcji parkingu domeny. W celu skorzystania z tej opcji:
1. Zaloguj się do panelu klienta ( https://panel.cyberfolks.pl/)
2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję „Twoje usługi”, a następnie „Domeny”
3. Kliknij na nazwę właściwej domeny i w sekcji „Konfiguracja” wybierz „Zarządzaj”
4. Z dostępnych u góry opcji wybierz „FreeDNS – Parkowanie domeny” i kliknij „Zaparkuj domenę”

5. Potwierdź wyskakujący komunikat:

Po przetworzeniu wniosku przez system możesz korzystać z 3 dostępnych opcji w ramach parkingu domeny – po kliknięciu w „Modyfikuj” w sekcji „Aktywne przekierowania”:

w „Typ przekierowania” możesz skorzystać z 3 opcji:

Parkowanie domeny – domena skierowana jest na nasze serwery DNS i wyświetla się nasza templatka
Przekierowanie IP – umożliwia zarządzanie rekordami domeny
Przekierowanie URL – umożliwia ustawienie przekierowania domeny na inną nazwę domeny

  • Przekierowanie IP

Po wybraniu opcji „Przekierowanie IP” w zależności od wybranej opcji:
Wildcard: przekierowanie domeny i subdomen
Tylko nazwa domeny (FQDN): przekierowanie jedynie nazwy domeny
Nazwa domeny + www (FQDN+WWW): przekierowanie nazwy domeny oraz subdomeny www
zostanie ustawione przekierowanie na podany adres IP serwera:

Możesz również konfigurować inne rekordy, w tym rekordy A dla subdomen podając nazwę subdomeny oraz adres IP, na który ma wskazywać:

czy rekordy MX dla poczty uzupełniając pola:
Nazwa: nazwa Twojej domeny
Typ: MX
Priorytet: 10
Wartość: nazwa domeny kierująca na serwer poczty, podana przez dostawcę – jeśli znasz adres IP serwera poczty, skieruj rekordem A subdomenę mail na właściwy adres IP:

Następnie w polu „Wartość” przy rekordzie MX podaj pełną nazwę subdomeny Twojej domeny, czyli mail.twojadomena.pl

W celu edytowania aktualnie ustawionego adresu IP dla domeny, należy ponownie w sekcji „Aktywne przekierowania” kliknąć „Modyfikuj”, edytować adres IP i zapisać zmiany:

Rekordy zaznaczone na żółto są dodatkowymi rekordami dodanymi przez Ciebie do strefy DNS – możesz je usuwać lub edytować za pomocą zaznaczonych poniżej opcji:

Po utworzeniu rekordów odczekaj czas ich propagacji (w zależności od ustalonego TTL). Po kilku godzinach od wprowadzenia rekordów możesz zwrócić się do nas na wsparcie@cyberfolks.pl lub poprzez czat o weryfikację poprawności konfiguracji.

  • Przekierowanie URL

Korzystając z opcji „Przekierowanie URL” podaj adres URL serwera docelowego, a domena zostanie przekierowana na wskazany adres strony w internecie.
W pierwszej kolejności wybierz „Zakres przekierowania”:
Wildcard: przekierowanie domeny i subdomen
Tylko nazwa domeny (FQDN):
przekierowanie jedynie nazwy domeny
Nazwa domeny + www (FQDN+WWW):
przekierowanie nazwy domeny oraz subdomeny www

Następnie wybierz „Wariant przekierowania url” – zalecany to „Przekierowanie na stałe (301)”

Następnie podaj nazwę domeny, na którą ma być ustawione przekierowanie i kliknij „Zapisz”

  • Parkowanie domeny

Jeśli kupiłeś domenę, jednak nie chcesz jej w tym momencie wykorzystywać do obsługi strony internetowej i poczty, możesz bezpłatnie zaparkować domenę na naszych serwerach DNS. Po zaparkowaniu domeny w każdym momencie będziesz miał możliwość przedelegowania domeny na własny serwer DNS lub przekierowania jej na dowolny adres IP/URL. Dostępna jest opcja parkowania domeny:
Wildcard: przekierowanie domeny i subdomen
Tylko nazwa domeny (FQDN): przekierowanie jedynie nazwy domeny
Nazwa domeny + www (FQDN+WWW): przekierowanie nazwy domeny oraz subdomeny www

Wszystkie poniższe pola są opcjonalne, jednak ich uzupełnienie może pomóc w pozycjonowaniu domeny. W polu Wiadomość możesz wpisać własną treść wiadomości (np. “Tu pojawi się mój serwis internetowy”), która pojawi się na stronie stronie www parkingu domeny.


W efekcie po wyświetleniu strony będzie widoczna nasza templatka oraz dodany przez Ciebie tekst w polu „Wiadomość”:

  • Samodzielne zarządzanie rekordami DNS

Parking domen pozwala również na ręczne zarządzanie rekordami w strefie DNS. Można dodać potrzebne rekordy typu A, MX, CNAME, TXT i inne.

W monecie, gdy w polu „Aktywne przekierowania” uruchomione jest przekierowanie, opcja modyfikowania rekordów A oraz CNAME dla domeny jest nieaktywna, inne typy rekordów są możliwe do dodania.

Aby było możliwe pełne zarządzanie rekordami DNS, należałoby najpierw skasować przekierowania z sekcji „Aktywne przekierowania”.
Uwaga! Taka operacja wyłączy uruchomione tam przekierowanie.

Dopiero po wykonaniu tej czynności system pozwoli nam na dodanie rekordów A lub CNAME.

System pozwoli również na modyfikację lub skasowanie istniejących rekordów DNS.

zarzadzanie-domena-w-freedns-parkowanie-domeny
>
Magdalena Pietraszek