Przekierowanie z http na https

Aktywacja przekierowania strony na wersję zabezpieczoną https powinna odbyć się dopiero po zainstalowaniu certyfikatu SSL dla domeny. W zależności od kodu strony i wykorzystywanego CMS przekierowanie strony z http na https może odbyć się na kilka sposobów:

Opcja nr 1 – Edycja pliku .htaccess

Aby wymusić otwieranie strony w wersji https, należy wprowadzić do pliku .htaccess naszej domeny następującą regułę (nie należy usuwać jego obecnej zawartości!):
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Lokalizacja pliku .htaccess dla domeny:
domains/nazwadomeny.pl/public_html/.htaccess
Plik ten dostępny jest przez FTP lub np. w panelu direct_Admin z poziomu Menadżera plików.

Opcja nr 2 – Aktywacja przekierowania w direct_Admin

Dla prostych stron i stron opartych na WordPress możliwe jest wymuszenie przekierowania na https w panelu administracyjnym direct_Admin. W tym celu należy:
1. Zalogować się do panelu administracyjnego hostingu: https://cyberfolks.pl/pomoc/logowanie-sie-do-panelu-administracyjnego/
2. W sekcji „Bezpieczeństwo” wybrać opcję „Certyfikaty SSL”

3. Jeśli dla domeny aktywny jest certyfikat SSL, można ustawić przekierowanie na https zaznaczając checkbox przy opcji „Wymuś przekierowanie strony na https” w sekcji „Ustaw przekierowanie na HTTPS”. Aby zapisać zmiany, należy kliknąć „Zapisz zmianę przekierowania”

UWAGA #1! Jeśli po aktywowaniu tej opcji pojawią się jakiekolwiek problemy ze stroną, można ją dezaktywować odznaczając ten checkbox i klikając „Zapisz zmianę przekierowania”

UWAGA #2! Możliwe, że Twoja strona wymaga konkretnych operacji po stronie zaplecza, aby wymusić jej funkcjonowanie w wersji zabezpieczonej https. Takie szczególne wymagania ma np. Prestashop czy Joomla. Poniżej znajduje się lista instrukcji, które mogą pomóc z wdrożeniem https dla konkretnych typów stron:

Gotowe!

przekierowanie-z-http-na-https
>
Tomasz Gałązka