Przekierowanie z http na https

Aby wymusić otwieranie strony w wersji https, należy wprowadzić do pliku .htaccess naszej domeny następującą regułę:

 
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Lokalizacja pliku .htaccess dla domeny:
domains/nazwadomeny.pl/public_html/.htaccess

przekierowanie-z-http-na-https
>
Tomasz Gałązka