Podstawowe polecenia w SSH

Podstawowe polecenia na shellu czyli na systemach (*nix):

$ ls – pokazuje nam pliki i katalogi w obecnym katalogu
$ ls -a – to samo co wyżej tylko, że razem z plikami ukrytymi
$ ls -l – pokazuje nam pliki i katalogi razem z prawami dostepu, datami etc.
$ pwd – pokazuje nam calą ścieżkę do katalogu w ktorym jesteśmy
$ rm – usuwa pliki
$ rm -rf – usuwa katalogi i pliki w nim zawarte
$ passwd – zmiana hasła , zmiana hasła dostępna również w panelu administracyjnym
$ cat – pokazuje zawartość pliku, wywołanie: cat nazwapliku
$ cp – kopiuje pliki i katalogi, wywołanie: cp plik1 plik2
$ mv – przenosi pliki lub katalogi bądź zmienia ich nazwe
$ mkdir – tworzy katalog
$ chmod – zmienia prawa dostępu do plików lub katalogów
$ chown – zmienia właściciela plików lub katalogów
$ touch – tworzy nowe pliki
$ grep – wyświetla wiersze zawierajace dany ciąg znaków

podstawowe-polecenia-w-ssh
>
Krzysztof Przybyła