Poczta w domenie: poczta.nazwa_domeny.pl

Jeśli chcesz korzystać z adresu logowania do webmaila z własną nazwą domeny, możesz utworzyć odpowiednią subdomenę poczta.nazwa_domeny.pl i na nią przekierować logowanie do webmaila.

1. Najpierw musisz utworzyć odpowiednią subdomenę poczta.nazwa_domeny.pl. W tym celu zaloguj się do panelu administracyjnego hostingu: https://cyberfolks.pl/pomoc/logowanie-sie-do-panelu-administracyjnego/
2. Wybierz z listy domenę
3. W sekcji „Serwer www i domeny” wybierz „Zarządzanie subdomenami”

4. Kliknij „Dodaj subdomenę”

5. Uzupełnij nazwę subdomeny i kliknij „Utwórz”

6. Aby utworzyć przekierowanie na logowanie do webmaila dla subdomeny, należy przejść do katalogu subdomeny „poczta”. W tym celu w panelu hostingu w górnym menu wybierz opcję „Menadżer plików”:

Następnie przejdź kolejno do katalogów domains -> nazwadomeny -> public_html -> poczta:

7. Utwórz w tej lokalizacji plik .htaccess w sekcji „Utwórz nowy plik”. Uzupełnij nazwę pliku: .htaccess (ważne, aby plik miał na początku kropkę!) i kliknij „Utwórz”

8. W pliku .htaccess umieścić następującą regułkę:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/roundcube
RewriteRule ^(.*)$ /roundcube/$1

i kliknij „Zapisz”


Gotowe! Teraz możesz logować się do webmaila po wejściu na poczta.nazwa_domeny.pl!

poczta-w-domenie-poczta-nazwa_domeny-pl
>
Tomasz Gałązka