Pierwsze uruchomienie i logowanie VPS Windows

Po zakupieniu Serwera VPS Windows należy skonfigurować dostęp do Panelu Solus.

1. Logujemy się do Panelu Klienta i na liście usług wybieramy przycisk „Skonfiguruj„.

2. Ustawiamy hasło do Panelu Solus i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

3. Teraz wchodzimy pod adres https://vps.cyberfolks.pl/ i wprowadzamy nasz login oraz ustawione przed chwilą hasło. Login widoczny jest w Panelu Klienta > VPS w kolumnie „Użytkownik”.

4. Po zalogowaniu wybieramy przycisk VNC, a następnie HTML VNC Client SSL.

5. Po podłączeniu się do serwera przez VNC, logujemy się do systemu przy pomocy użytkownika Administrator oraz hasła podanego w mailu aktywacyjnym. Po zalogowaniu, hasło należy zmienić na własne.
Pierwsze hasło wysyłane jest mailowo po aktywacji usługi, zrzut ekranu wiadomości powitalnej wstawimy na końcu tego artykułu.

6. Zatwierdzamy chęć zmiany hasła, wprowadzamy nasze nowe hasło i przechodzimy dalej.

7. Hasło zostało przyjęte przez system, o czym informuje komunikat:

8. Po kliknięciu OK zostajemy zalogowani na nasz nowy serwer.

9. Wiadomość aktywacyjna Serwera VPS Root wygląda jak poniżej. Zaznaczone są w niej ważniejsze elementy.

pierwsze-uruchomienie-i-logowanie-vps-windows
>
Tomasz Gałązka