Kto jest wystawcą certyfikatu?

Wszystkie certyfikaty z naszej oferty są wystawiane przez renomowane Urzędy Certyfikacji (Certificate Authority, CA). Działanie Certificate Authority jest kluczowe dla zapewnienia zaufania i bezpieczeństwa w sieci. Poprzez wydawanie certyfikatów SSL/TLS, CA umożliwia szyfrowanie danych, uwierzytelnianie serwerów i ochronę poufności informacji przesyłanych między klientem a serwerem.

Role Certificate Authority obejmują:

  1. Weryfikacja tożsamości: CA sprawdza, czy podmiot ubiegający się o certyfikat SSL jest właścicielem domeny lub posiada uprawnienia do korzystania z niej. Działa to w celu zapewnienia, że certyfikaty są wydawane tylko tym, którzy mają prawo do nich.
  2. Generowanie certyfikatów: CA generuje certyfikaty SSL dla klientów po przeprowadzeniu procesu weryfikacji tożsamości. Certyfikaty zawierają informacje o serwerze, kluczach publicznych i innych danych potrzebnych do ustanowienia bezpiecznego połączenia.
  3. Podpisywanie certyfikatów: CA podpisuje certyfikaty cyfrowym podpisem, który potwierdza ich autentyczność i integralność. Podpis CA jest uwierzytelniany przez klucze publiczne zawarte w przeglądarkach internetowych i innym oprogramowaniu, które weryfikuje certyfikaty podczas nawiązywania połączenia.
  4. Rejestrowanie i zarządzanie certyfikatami: CA utrzymuje centralny rejestr wydanych certyfikatów oraz zarządza nimi. Ponadto, CA jest odpowiedzialne za kontrolę ważności certyfikatów i ich odwoływanie w przypadku naruszeń lub wygaśnięcia.

Przykłady Urzędów Certyfikacji:

  • CERTUM, 
  • Sectigo, 
  • DigiCert, 
  • GeoTrust, 
  • RapidSSL, 
  • Thawte.
>
Daniel Drożdż
Marketer z wykształcenia i pasji. Certyfikowany specjalista Google Ads. Fan Automatyzacji Marketingu. Związany z rynkiem hostingowym od 2016 r. Prywatnie zrobił ponad 1200 km górskimi szlakami.